خبر خوش سازمان بهزیستی برای خانواده‌های دارای فرزند چندقلو
خبر خوش سازمان بهزیستی برای خانواده‌های دارای فرزند چندقلو

به گزارش آناک‌پرس، مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور: پرداخت مستمری به خانواده‌های دارای فرزند چندقلو تا #پایان ۶ سالگی کودکان ارائه می‌شود. همچنین تمام خانواده‌های کم درآمد دارای فرزند ٣ قلو و بالاتر از #کمک هزینه معیشت به صورت ماهیانه بهره‌مند خواهند شد. خانواده‌های دارای فرزند ٢ قلو که در آزمون وسع […]

به گزارش آناک‌پرس، مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور:

پرداخت مستمری به خانواده‌های دارای فرزند چندقلو تا #پایان ۶ سالگی کودکان ارائه می‌شود.

همچنین تمام خانواده‌های کم درآمد دارای فرزند ٣ قلو و بالاتر از #کمک هزینه معیشت به صورت ماهیانه بهره‌مند خواهند شد.

خانواده‌های دارای فرزند ٢ قلو که در آزمون وسع در #دهک ١ تا ٣ قرار می‌گیرند هم واجد شرایط دریافت کمک هزینه معیشت مستمر #ماهیانه هستند.

خانواده‌های دارای فرزند ٢ قلو که در آزمون وسع در #دهک ۴ تا ٧ قرار می‌گیرند، به صورت موردی از حمایت برخوردار خواهند شد.