محدود شدن سقف ثبت طلاق در دفترخانه‌ها
محدود شدن سقف ثبت طلاق در دفترخانه‌ها

  به گزارش آناک‌پرس، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت و با بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد. برخی دفاتر […]

 

به گزارش آناک‌پرس، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت:

در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت و با بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد.

برخی دفاتر طلاق با زد و بند‌های ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده بدون رعایت مسائل اخلاقی مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند که با این بخش نامه راه فساد کلاً مسدود شد.