اداره کل راه آهن آذربایجان ضد عفونی کردن قطار ها و ایستگاههای تشکیلاتی خود را در دستور کار خود قرار داد
اداره کل راه آهن آذربایجان ضد عفونی کردن قطار ها و ایستگاههای تشکیلاتی خود را در دستور کار خود قرار داد

به گزارش آناک پرس اداره کل راه آهن آذربایجان در راستای پیشگیری از ابتلا ءمسافرین اعزامی با قطار به ویروس کرونا ، ضد عفونی کردن قطار ها و ایستگاههای تشکیلاتی خود را که در آن مسافر به قطار سوار و یا از آن پیاده می شود همه روزه قبل و بعد از اعزام قطار های […]

به گزارش آناک پرس اداره کل راه آهن آذربایجان در راستای پیشگیری از ابتلا ءمسافرین اعزامی با قطار به ویروس کرونا ، ضد عفونی کردن قطار ها و ایستگاههای تشکیلاتی خود را که در آن مسافر به قطار سوار و یا از آن پیاده می شود همه روزه قبل و بعد از اعزام قطار های مسافری در دستور کار خود قرار داده است.
شاپور ارصلانی مدیر کل راه آهن آذربایجان ضد عفونی کردن ایستگاههای مسافری تشکیلاتی ، ضد عفونی کردن سالن های مسافری و پخش کلیپ های آموزشی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در ایستگاهها را از اولویت های کاری اداره کل راه آهن آذربایجان برای تامین سلامتی هموطنان عزیزاعلام کرد و افزود باهماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان نسبت به استقرار مامورین بهداشتی به منظور کنترل و تب سنجی مسافرین ورودی و خروجی از ایستگاههای تشکیلاتی در حال انجام است