گزارش تصویری از برگزاری رزمایش بسیجیان سپاه ویژه غدیر تبریز با عنوان یاوران بهداشت و با رمز یاعلی بن ابی‌طالب
گزارش تصویری از برگزاری رزمایش بسیجیان سپاه ویژه غدیر تبریز با عنوان یاوران بهداشت و با رمز یاعلی بن ابی‌طالب