دستور وزیر بهداشت برای مهار کرونا در کشور
دستور وزیر بهداشت برای مهار کرونا در کشور

  به گزارش آناک‌پرس، در متن نامه وزیر بهداشت به معاونان وزارت بهداشت و روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی آمده است: 🔹 موارد مبتلا سریعاً شناسایی و از گردونه آلودگی خارج و تحت نظر قرار گیرند. 🔹 با استفاده از ظرفیت خارج بیمارستانی، بار سنگین بیمارستان‌ها و پرسنل درمانی کاهش یابد. 🔹 افراد در معرض […]

 

به گزارش آناک‌پرس، در متن نامه وزیر بهداشت به معاونان وزارت بهداشت و روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی آمده است:

🔹 موارد مبتلا سریعاً شناسایی و از گردونه آلودگی خارج و تحت نظر قرار گیرند.

🔹 با استفاده از ظرفیت خارج بیمارستانی، بار سنگین بیمارستان‌ها و پرسنل درمانی کاهش یابد.

🔹 افراد در معرض خطر به علت تماس با افراد مبتلا سریعاً شناسایی، تحت مراقبت و پیگیری و ایزولاسیون قرار گیرند.

🔹 از اختلاط و امتزاج جمعیتی با شناسایی فضاهای احتمالی در استان‌ها به شدت جلوگیری و مراقبت شود.

🔹 مردم شریف به هشدارهای ماندن در خانه و پرهیز از سفر توجه کنند.