گزارش آنا‌پرس در خصوص واکاوی توان بخش کشاورزی در جهش تولید
گزارش آنا‌پرس در خصوص واکاوی توان بخش کشاورزی در جهش تولید

به گزارش آناک‌پرس، بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار در مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصاد ملی، فراهم‌کننده مواد اولیه سایر بخش‌ها و تامین‌کننده امنیت‌غذایی کشور است که نقش ویژه‌ای در گسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش‌افزوده، ثبات اشتغال و گسترش سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند، بنابراین علاوه بر فرصت سازی برای توسعه سایر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، […]

به گزارش آناک‌پرس، بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار در مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصاد ملی، فراهم‌کننده مواد اولیه سایر بخش‌ها و تامین‌کننده امنیت‌غذایی کشور است که نقش ویژه‌ای در گسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش‌افزوده، ثبات اشتغال و گسترش سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند، بنابراین علاوه بر فرصت سازی برای توسعه سایر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، موجبات کاهش اثرات تهدید‌های ملی نظیر تحریم‌های اقتصادی را فراهم ساخته و جایگاه راهبردی در ضربه‌گیری و خنثی‌سازی حربه‌های اقتصادی دارد.
جهش تولید این است که بتوانیم تولید را به حداکثر برسانیم
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی، اظهارکرد: رونق تولید یعنی اینکه از تولید حمایت شود تا چرخ‌های تولید بچرخد اما، جهش تولید این است که بتوانیم تولید را به حداکثر برسانیم و تولیدات جدید و وسیع‌تری داشته باشیم و سرمایه‌گذاری هم به رونق تولید افزوده می‌شود تا درنهایت مردم بتوانند افزایش تولید را در زندگی خودشان‌ لمس کنند و زندگی و معاش آن‌ها بهتر شود.
علیرضا آقابالایی در گفتگو با خبرنگار آناک، افزود: در جهش تولید توقع این است که رشد تولید افزایش شدیدتری پیدا کند.
وی بیان کرد: ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی ایران، مصرف بخش خصوصی است، در سال ۹۹ توجه به این بخش مهم می‌تواند منجر به جهش تولید شود. تقویت تقاضای داخلی شاه کلید رسیدن به جهش اقتصادی است.
آقابالایی رشد اقتصادی بدون نفت کشور را ناشی از رشد بخش کشاورزی دانست و ادامه داد: رشد اقتصادی بدون نفت کشور ناشی از رشد بخش کشاورزی بوده و این نشان از استعداد و ظرفیت بالای این بخش برای تحقق جهش تولید دارد.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی، یادآور شد: برای دستیابی به جهش تولید در کشاورزی به افزایش سطح زیر کشت متکی نیستیم بلکه با روش‌های فناورانه، رشد قابل توجه در تولید را خواهیم داشت، ضمن این که هم اکنون نیز کشت گلخانه‌ای که با همین روش انجام می‌شود به کشور‌های همسایه صادر می‌شود.
آقابالایی ضمن بازگو نمودن لزوم درگیر شدن بحش خصوصی با اقتصاد برای جهش تولید تاکید کرد: تحریم‌ها ممکن است که باعث شوند تا مانعی برای جهش تولید باشند. یکی از کارهای اساسی دولت درجهت جهش تولید این است که بخش خصوصی را بیشتر درگیر اقتصاد کند، به اتاق‌های بازرگانی، صنعت معدن و کشاورزی وظایفی را محول کند و از آن‌ها در این زمینه کار بخواهد.
بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بسیار بالا‌ست
عضوءهیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار آناک، اظهار کرد: بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بسیار بالا‌ست و به ازای یک میلیون ریال سرمایه‌گذاری در آن، بیش از هشت میلیون ریال ارزش‌افزوده عاید کشور می‌شود، لذا در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی نظیر صنعت و خدمات از ظرفیت سرمایه‌گذاری به مراتب بیشتری برخوردار است
محمد حسین هماورد، تولید را به مثابه یک زنجیره دانست و افزود: تولید به مثابه یک زنجیره است که از تولید کننده آغاز و به مصرف کننده ختم می شود. اگر یکی از حلقه های این زنجیره شکننده باشد زنجیره به طور کل از بین می رود؛ بنابراین برای دستیابی به جهش تولید باید برنامه ریزی درستی در همه زمینه ها داشته باشیم.
وی بیان کرد: بخش کشاورزی یک اقتصاد دائمی است که کشاورزان زحمت‌کش با کمترین حمایت‌های دولتی با معلومات و دانش بومی و فناوری سنتی آنرا پیش برده‌اند و برای شکوفا شدن ظرفیت‌های تکمیلی نیاز به توجه در سرمایه‌گذاری علمی و فنی دارد. از اینرو باید شرایط این سرمایه‌گذاری به لحاظ قیمت نهاده‌ها و توسعه بازار محصولات تولیدی فراهم شود، تا بهره‌وری این بخش را در حد ظرفیت خود ارتقاء ببخشد.
هماورد، ادامه داد: مبارزه با رانت خواری و فساد و رفع موانع تولید و صادرات از دیگر اقداماتی است که برای دستیابی به جهش تولید باید به آن توجه شود. همچنین باید بررسی شود شهرک های صنعتی که با هزینه های بسیار احداث شده اند چه موانعی برسر راه دارند که تولیداتشان کامل نیست.
وی از راهکارهای دستیابی به جهش تولید در کشاورزی گفت و تاکید کرد: برای دستیابی به جهش تولید در کشاورزی به افزایش سطح زیر کشت متکی نیستیم بلکه با روش‌های فناورانه، رشد قابل توجه در تولید را خواهیم داشت؛ ضمن این که هم اکنون نیز کشت گلخانه‌ای که با همین روش انجام می‌شود به کشورهای همسایه صادر می‌شود.
گزارش از: امیر مسعود طایفه سلطانخانی