پیام تسلیت رئیس هیئت مدیره امداد صنعت نانو درخصوص درگذشت مهندس سیابانی
پیام تسلیت رئیس هیئت مدیره امداد صنعت نانو درخصوص درگذشت مهندس سیابانی

اعضای محترم کمیته فنی امداد صنعت نانو مشیت الهی بر این بوده که در این بهار فرحناک با ازدست دادن دوست و همکار عزیزمان مهندس سیابانی عضو ارشد کمیته فنی امداد صنعت نانو خزانی به سوک بنشینم و غم از دست دادن ایشان را به خانواده ی گرامیشان تسلیت عرض کنیم …. می‌دانم داغ این […]

اعضای محترم
کمیته فنی امداد صنعت نانو
مشیت الهی بر این بوده که در این بهار فرحناک با ازدست دادن دوست و همکار عزیزمان مهندس سیابانی عضو ارشد کمیته فنی امداد صنعت نانو خزانی به سوک بنشینم و غم از دست دادن ایشان را به خانواده ی گرامیشان تسلیت عرض کنیم ….
می‌دانم داغ این عزیز از دست رفته بر دل فرد فرد اعضاء نشسته و به همین راحتی‌ها تحمل نمی‌شود….
و می‌دانم چقدر سخت است صبح چشم بگشایی و بگویی کاش هنوز بود… اما چه میشود کرد جز تسلیم شدن در برابر پروردگار عالمیان و رسم روزگار ؛؛ بنده به همه اعضای هیئت تسلیت عرض نموده و از خدا برای شما عزیزان صبر و شکیبایی آرزو می نمایم و
امیدوارم در تحقق اهداف مقدس زنده یاد در توسعه صنعت و علم بیش گذشته جدی عمل کنیم

رئیس هیئت مدیره
امداد صنعت نانو
جعفری