کشف ۳ نوع کروناویروس توسط محققان کمبریج
کشف ۳ نوع کروناویروس توسط محققان کمبریج

  🔸 محققان دانشگاه کمبریج سه گونه از کروناویروس را مورد شناسایی قرار داده و گفتند که بر اساس سیستم ایمنی بدن هرکسی قابل جهش می‌تواند باشد. 🔸 این محققان تاریخ ژنتیک کروناویروس را بین ۲۴ دسامبر تا ۴ مارس ترسیم کرده و متوجه شده‌اند که ویروس کرونایی که در ووهان و چین گسترش یافته […]

 

🔸 محققان دانشگاه کمبریج سه گونه از کروناویروس را مورد شناسایی قرار داده و گفتند که بر اساس سیستم ایمنی بدن هرکسی قابل جهش می‌تواند باشد.

🔸 این محققان تاریخ ژنتیک کروناویروس را بین ۲۴ دسامبر تا ۴ مارس ترسیم کرده و متوجه شده‌اند که ویروس کرونایی که در ووهان و چین گسترش یافته با نمونه اصلی متفاوت است.

🔸 نوع A نزدیک‌ترین ویروسی است که در خفاش و مورچه خوار پیدا شده و دو زیرشاخه دارد.

🔸 یک زیرشاخه آن به ووهان متصل شده و دیگری به کرونای گسترش یافته در آمریکا و استرالیا مرتبط است.

🔸 نوع B از نوع A گرفته شده و عمده ویروسی است که در ووهان به آن مبتلا شده‌اند.

🔸 نوع C دختر نوع B است که از طریق سنگاپور در اروپا منتشر شده است.