مجموع مبتلایان کووید_۱۹ در کشور به ۸۲۲۱۱ نفر رسید
مجموع مبتلایان کووید_۱۹ در کشور به ۸۲۲۱۱ نفر رسید

🦠 مجموع مبتلایان کووید_۱۹ در کشور به ۸۲۲۱۱ نفر رسید جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت: 🔹از دیروز #تا امروز ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳۴۳ #بیمار جدید مبتلا به کووید_۱۹ در کشور شناسایی شد. 🔹مجموع بیماران کووید_۱۹ در کشور به ۸۲۲۱۱ #نفر رسید. 🔹 در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۷ #بیمار کووید_۱۹ […]

🦠 مجموع مبتلایان کووید_۱۹ در کشور به ۸۲۲۱۱ نفر رسید

جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت:

🔹از دیروز #تا امروز ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳۴۳ #بیمار جدید مبتلا به کووید_۱۹ در کشور شناسایی شد.

🔹مجموع بیماران کووید_۱۹ در کشور به ۸۲۲۱۱ #نفر رسید.

🔹 در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۷ #بیمار کووید_۱۹ #جان خود را از دست دادند.

🔹تا امروز ۵۱۱۸ #نفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما نیستند.

🔹تا امروز ۵۷۰۲۳ #نفر از بیماران، #بهبود یافته و ترخیص شده اند.

🔹 ۳۴۵۶ #نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در #وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

🔹تا کنون ۳۴۱ هزار و ۶۶۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.