اولین جلسه هماهنگی کارگروه رهبری و استراتژی منطقه ۸ عملیات در سالجاری برگزار شد
اولین جلسه هماهنگی کارگروه رهبری و استراتژی منطقه ۸ عملیات در سالجاری برگزار شد

نتایج کمی و بازخورد سومین دوره ارزیابی سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز با برگزاری اولین جلسه هماهنگی کارگروه رهبری و استراتژی مورد تحلیلی و بررسی قرار گرفت. به گزارش آناک‌پرس، به نقل از روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، علیرضا رحمت نژاد، رئیس تحلیل سیستمها و مدیریت انرژی این منطقه، در ابتدای […]

نتایج کمی و بازخورد سومین دوره ارزیابی سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز با برگزاری اولین جلسه هماهنگی کارگروه رهبری و استراتژی مورد تحلیلی و بررسی قرار گرفت.
به گزارش آناک‌پرس، به نقل از روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، علیرضا رحمت نژاد، رئیس تحلیل سیستمها و مدیریت انرژی این منطقه، در ابتدای جلسه ضمن ابراز خرسندی از نتایج سومین دوره ارزیابی سرآمدی، پیش نویش اولیه رویکردهای ایفای نقش الگوی رهبران در توسعه ارزشهای سازمانی و دستورالعمل فعال سازی کارگروه های راهبری و اجرایی پیاده سازی مدل ارزیابی تعالی سازمانی را ارائه نمود.

وی اشاعه ارکان جهت ساز، ایفای نقش الگوی رهبران، توسعه مهارتهای رهبری، پایش شاخص های کلیدی فرآیندها و استراتژی، بهینه سازی مدیریت ذینفعان، بازنگری استراتژی، استقرار مدیریت دانش، بهینه سازی مدیریت فرآیندها و بهبود و توسعه مشارکت کارکنان را بخشی از برنامه های بهبود پیش بینی شده در راستای ادامه تعالی جویی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در سال جهش تولید اعلام کرد.

در این جلسه ساختار کارگروه ها، متولیان، تسهیلگران و اعضاء اجرایی را بر اساس معیارهای مدل تعالی سازمانی و منطبق بر گزارش بازخورد ارزیابی، بازنگری و نهایی گردید.

همچنین در ادامه جلسه نکات کلیدی و پیشنهادات منتج از ارزیابی انجام شده در سال گذشته مطابق با مفاهیم بنیادین مدل بررسی و برنامه های بهبود برای معیارهای رهبری و استراتژی تعریف گردید.