ارزش روز سهام عدالت چقدر است/ افزایش ۱۳ برابری سهام عدالت
ارزش روز سهام عدالت چقدر است/ افزایش ۱۳ برابری سهام عدالت

به گزارش آناک‌پرس، 🔹️ارزش سهام عدالت در مقطع واگذاری یعنی سال ۸۵ در مجموع ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال بود که مربوط به سهام ۴۹ شرکت شامل ۳۶ شرکت بورسی به ارزش ۲۲۷ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال و ۱۳ شرکت غیربورسی به ارزش ۳۵ هزار و ۹۶۵ ریال بوده است. 🔹️اما بعد از […]

به گزارش آناک‌پرس،

🔹️ارزش سهام عدالت در مقطع واگذاری یعنی سال ۸۵ در مجموع ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال بود که مربوط به سهام ۴۹ شرکت شامل ۳۶ شرکت بورسی به ارزش ۲۲۷ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال و ۱۳ شرکت غیربورسی به ارزش ۳۵ هزار و ۹۶۵ ریال بوده است.

🔹️اما بعد از ۱۳ سال ارزش روز ۳۶ شرکت بورسی سهام عدالت، به بیش از ۳ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۸۶۱ میلیارد ریال شده و ارزش ۱۳ شرکت غیربوسی همچنان ۳۵ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

🔹️ارزش کل سهام ۴۹ شرکت حاضر در سهام عدالت، امروز به بیش از ۳ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال یعنی ۳۷۰ هزار میلیارد تومان شده است که اگر ارزش روز این شرکت‌ها را به ارزش روز شرکت‌ها در مقطع واگذاری تقسیم کنیم، به صورت میانگین ۱۳.۹ برابر شده است.