طرح واکنش سریع راهداری آذربایجان شرقی ازمحورهای تبریز, اسکو و آذرشهر
طرح واکنش سریع راهداری آذربایجان شرقی ازمحورهای تبریز, اسکو و آذرشهر

کارگروه نظارت برچگونگی اجرای طرح واکنش سریع راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی ازمحورهای شهرستانهای تبریز,اسکوو آذرشهر بازدید کرد. به گزارش آناک‌پرس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کارگروه نظارت برچگونگی اجرای طرح واکنش سریع راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی ازمحورهای شهرستان های […]

کارگروه نظارت برچگونگی اجرای طرح واکنش سریع راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی ازمحورهای شهرستانهای تبریز,اسکوو آذرشهر بازدید کرد.

به گزارش آناک‌پرس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کارگروه نظارت برچگونگی اجرای طرح واکنش سریع راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی ازمحورهای شهرستان های تبریز, اسکو و آذرشهر بازدید کرد.

این کارگروه متشکل ازمدیرکل, معاونین راهداری وفنی و نظارت و روسای ادارات نگهداری راه, نگهداری ابنیه فنی, ماشین آلات, ایمنی راه وحریم, حراست و روابط عمومی اداره کل از وضعیت محورهای مختلف این سه شهرستان بازدید و راهکارهای لازم را برای بهینه سازی این محورها درقالب طرح واکنش سریع راهداری به روسای ادارات راهداری وحمل ونقل جاده ای این شهرستانها ارائه کردند.

لازم به ذکراست این کارگروه که برای نظارت برچگونگی وکیفیت اجرای طرح واکنش سریع راهداری تشکیل شده بابرنامه ریزی انجام گرفته به طورمنظم ازمحورهای مختلف شهرستانهای استان بازدید و نسبت به اجرای مناسب این طرح اقدامات لازم رابه عمل خواهد آورد.