سال آینده آثاری از پروانه دم قهوه ای در جنگل دیده نمی شود
سال آینده آثاری از پروانه دم قهوه ای در جنگل دیده نمی شود

سال آینده آثاری از پروانه دم قهوه ای در جنگل دیده نمی شود معاون منابع طبیعی و کارشناس ارشد گیاه پزشکی نیز در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه مردم نگران این آفت نباشند، اظهار کرد: اقدامات انجام یافته در سال گذشته و امسال در مبارزه با پروانه دم قهوه ای موثر بوده […]

سال آینده آثاری از پروانه دم قهوه ای در جنگل دیده نمی شود
معاون منابع طبیعی و کارشناس ارشد گیاه پزشکی نیز در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه مردم نگران این آفت نباشند، اظهار کرد: اقدامات انجام یافته در سال گذشته و امسال در مبارزه با پروانه دم قهوه ای موثر بوده و به طور قطع سال آینده هیچ آثاری از این حشره در جنگل های ارسباران دیده نمی شود.
صادقی گفت: این حشره یک مرحله تخمی و یک مرحله لارو دارد و بعد تبدیل به شفیره و سپس تبدیل به پروانه می شود و تخم آن هیچ خسارتی به انسان و باغات ندارد و خود پروانه گزنده نیست و فقط موها را تحریک کرده و ایجاد خارش می کند.
وی ادامه داد: لارو این پروانه از برگ درختان و درختچه های جنگلی تغذیه می کند اما با توجه به اینکه میزبان ترجیحی آن درختان بلوط هستند به عنوان پروانه گیاهخوار بلوط معروف شده است.
صادقی خاطرنشان کرد: لاروها معمولا در طول روز از برگ‌ ها تغذیه کرده و شب ها را در لانه ‌ها می‌گذرانند. با رشد لاروها و بزرگ تر شدن آنها و به دلیل کمبود جا ، لانه ‌ها بزرگ ‌تر شده و یا در قسمت‌ های دیگر لانه ‌های جدیدی که مانند کیسه‌ های سفیدی بر روی درختان آویزان هستند، ایجاد می‌شود.
پروانه دم قهوه ای، موسوم به «(Euproctis chrysorrhoea (L» آفت برگ خوار همه چیز خوار است که به درختان جنگلی و درختان میوه حمله می کند. گونه این آفت در جنگل های ارسباران تعیین شده بود. براساس مطالعه زیست شناسی در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸در نقاط مختلف جنگل های ارسباران، حشرات بالغ این آفت از اواخر بهار ظاهر شده و پس از جفت گیری، پروانه ماده دستجات تخم خود را پشت برگ های میزبان قرار می دهد.
پس از دوره رشد جنینی، لاروهای سن اول از اوایل مرداد ماه ظاهر شده و در ابتدا از پارانشیم روی برگ ها تغذیه می کنند. این لاروها ضمن دو مرحله پوست اندازی و تغذیه به تدریج تا شروع فصل سرما با تنیدن تارهای ابریشمی لانه ای را ایجاد کرده و تا بهار سال بعد در داخل آن زمستان گذرانی می کنند. در بهار سال بعد لاروهای سن سوم زمستانگذران از لانه ها خارج شده و دوباره به تغذیه از برگ ها و جوانه ها شروع می کنند.
در بهار سال بعد لاروهای سن سوم بعد از دو تغییر جلد، در لابلای برگ ها به شفیره تبدیل می شوند. حدود ۲۰ روز بعد پروانه های بالغ ظاهر می شوند. بدین ترتیب آفت یک نسل در سال ایجاد می کند. دشمنان طبیعی شناخته شده آفت در ارسباران شامل دو گونه عنکبوت شکارچی لارو، پنج گونه زنبور پارازیتوئید لارو و شفیره، یک گونه مگس پارازیتوئید لارو، یک گونه نماتد پارازیت لارو و نوعی عامل بیماریزای لاروها می باشند که نقش عمده ای در کنترل جمعیت آفت ایفا می کنند.