نشست هماهنگی و همکاری جهت اجرای تفاهم نامه مشترک دو جانبه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و انجمن علمی گیاهان دارویی آذربایجان شرقی
نشست هماهنگی و همکاری جهت اجرای تفاهم نامه مشترک دو جانبه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و انجمن علمی گیاهان دارویی آذربایجان شرقی

به گزارش آناک‌پرس، جلسه ای با حضور دکتر جوانپور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و دکتر کاظم‌زاده مدیر محترم انجمن گیاهان دارویی تبریز در خصوص تفاهم نامه همکاری مشترک دو جانبه در جهت پیشرفت اهداف طرفین با توجه به توانایی ها و استفاده از نیروهای علمی و کارشناسان گیاهان دارویی در پیشبرد و ارتقا […]

به گزارش آناک‌پرس، جلسه ای با حضور دکتر جوانپور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و دکتر کاظم‌زاده مدیر محترم انجمن گیاهان دارویی تبریز در خصوص تفاهم نامه همکاری مشترک دو جانبه در جهت پیشرفت اهداف طرفین با توجه به توانایی ها و استفاده از نیروهای علمی و کارشناسان گیاهان دارویی در پیشبرد و ارتقا سطح دانش و در کنار تولید و فرآوری گیاهان دارویی در محل دفتر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار گردید.

در این جلسه درباره راهکارهای شناسایی و معرفی علاقمندان به مدرسه مهارت دانشگاه جهت دانش افزایی ، و همچنین ایجاد بستر مناسب جهت آموزش های تخصصی و استفاده از امکانات آزمایشگاه دانشگاه آزاد در خصوص گیاهان دارویی بحث و تبادل نظر گردید.

همچنین توسعه در بخش کشاورزی و کشت و پروش گیاهان دارویی متناسب با اقلیم آذربایجان از طریق گسترش زمینه های همکاری کارشناسی و فنی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

در ادامه دکتر محمودزاده مدیر مرکز رشد و فناوری های نوین دانشگاه آزاد اسلامی، پس از ارایه اهم اقدامات آموزشی ، مهارتی و امکانات و توانمندی در جهت کسترش فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی و استفاده از امکانات و توانمندی دانشگاه آزاد در کنار نیروهای متخصص و کارشناسان فنی انجمن گیاهان دارویی استان جهت برگزاری دوره های مدرسه مهارتی و نظارت و ارزیابی کشت و فرآوری گیاهان دارویی با مشارکت دو جانبه مطالبی را بیان نمود.