آزادی یک زندانی غیرعمد توسط فعالان بورس تبریز
آزادی یک زندانی غیرعمد توسط فعالان بورس تبریز

اعضاء گروه ۲۰ بورس با برگزاری گلریزان آزادسازی زندانیان غیرعمد و محکومین مالی مقدمات آزادی یک زندانی غیرعمد را فراهم نمودند. به گزارش آناک‌پرس، مسئولین گروه ۲۰ بورس تبریز با حضور در ستاد دیه استان آذربایجان شرقی و با اهدا کمک نقدی موجبات ازادی یک زندانی که متولد ۱۳۳۶ بوده و از اسفند ماه سال […]

اعضاء گروه ۲۰ بورس با برگزاری گلریزان آزادسازی زندانیان غیرعمد و محکومین مالی مقدمات آزادی یک زندانی غیرعمد را فراهم نمودند.

به گزارش آناک‌پرس، مسئولین گروه ۲۰ بورس تبریز با حضور در ستاد دیه استان آذربایجان شرقی و با اهدا کمک نقدی موجبات ازادی یک زندانی که متولد ۱۳۳۶ بوده و از اسفند ماه سال گذشته در زندان محبوس بودند آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشتند.