پرداخت عوارض خودرو و نوسازی در تبریز الکترونیک می‌شود
پرداخت عوارض خودرو و نوسازی در تبریز الکترونیک می‌شود

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: با همکاری سازمان آمار و فناوری اطلاعات و سایر بخش‌های شهرداری پرداخت عوارض خودرو و نوسازی الکترونیک خواهد شد. به گزارش آناک‌پرس، محمدباقر بهشتی با بیان اینکه هزینه‌های زیادی برای الکترونیکی کردن پرداخت عوارض خودرو و نوسازی شده است، گفت: زیرساخت‌های مورد نیاز از قبل […]

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: با همکاری سازمان آمار و فناوری اطلاعات و سایر بخش‌های شهرداری پرداخت عوارض خودرو و نوسازی الکترونیک خواهد شد.

به گزارش آناک‌پرس، محمدباقر بهشتی با بیان اینکه هزینه‌های زیادی برای الکترونیکی کردن پرداخت عوارض خودرو و نوسازی شده است، گفت: زیرساخت‌های مورد نیاز از قبل فراهم شده است و برای اجرای عوارض خودرو نیازمند همکاری راهنمایی و رانندگی هستیم که مقرر شده است در جلسه هفته بعد کمیسیون نماینده راهنمایی و رانندگی برای هماهنگی بیشتر حضور داشته باشند.

به نقل از روابط عمومی شورای شهر تبریز، وی با بیان اینکه شهرداری برای اینکه بتواند عوارض خودرو را به صورت صحیح الکترونیکی کند به اطلاعات راهنمایی و رانندگی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: در زمینه عوارض نوسازی نیز قرار شد جلسه‌ای برای هماهنگی با حضور سازمان فناوری اطلاعات، معاونت شهرسازی و اداره کل درآمد شهرداری برگزار و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شود.