در دیدار چهره به چهره سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با مردم عنوان شد:  حقوق شهروندی با افزایش آگاهی مردم و پویایی جامعه و با مشارکت جمعی تحقق پیدا می کند
در دیدار چهره به چهره سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با مردم عنوان شد:  حقوق شهروندی با افزایش آگاهی مردم و پویایی جامعه و با مشارکت جمعی تحقق پیدا می کند

ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در محل اتاق جلسات این اداره کل برگزار شد. به گزارش آناک‌پرس، در این دیدار دکتر حسین فتحی بهمراه معاونین ضمن استماع خواسته‌ها و مطالبات مراجعین درخواست های آنان را بررسی و راهنمایی ها و دستورات لازم در […]

ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در محل اتاق جلسات این اداره کل برگزار شد.

به گزارش آناک‌پرس، در این دیدار دکتر حسین فتحی بهمراه معاونین ضمن استماع خواسته‌ها و مطالبات مراجعین درخواست های آنان را بررسی و راهنمایی ها و دستورات لازم در جهت رفع مشکلات آنان را صادر کرد.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در حاشیه این دیدار تلاش برای حل مشکلات وکسب رضایتمندی مردم، ایجاد اعتماد و خودباوری در بین آحاد جامعه و حفظ حرمت و کرامت مردم را از مهم‌ترین اهداف برگزاری جلسات ملاقات مردمی برشمرد و افزود: تحقق حقوق شهروندی مستلزم عزم خدمتگزاران نظام برای رفع مشکلات مردم است.

فتحی با بیان مصادیق خدمتگزاری در انقلاب اسلامی به فرمایش گهرباری از امام (ره) اشاره نموده خاطر نشان کرد: اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر از آن است که رهبرم بخوانید که این فرمایش تاریخی از رهبر کبیرانقلاب، خادمی مردم موهبتی بزرگ و نشانه عزت و سربلندی خدمتگزاران توصیف نموده است.

وی تصریح کرد: تکریم مردم، تکریم شعائر دینی و انقلابی است و حفظ حرمت مردم بر همگان واجب است. در دیدار چهره به چهره سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی درخواست ۴۰ نفر از مراجعین در بخش‌های مختلف، اشتغال، سخت و زیان آور، امور تعاونی‌ها و سایر بخش های اداره کل رسیدگی و دستورات لازم صادر گردید.