تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با جامعه اسلامی کارگران تقدیم دکتر کرمی دبیر کل جامعه اسلامی کارگران کشور شد
تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با جامعه اسلامی کارگران تقدیم دکتر کرمی دبیر کل جامعه اسلامی کارگران کشور شد

تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با جامعه اسلامی کارگران تقدیم دکتر کرمی دبیر کل جامعه اسلامی کارگران کشور شد به گزارش آناک‌پرس، جعفری معاونت پژوهش و فناوری جامعه اسلامی کارگران کشور تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با جامعه اسلامی کارگران کشور که در زمینه همکاری پژوهش‌، تحقیقات فناوری اطلاعات […]

تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با جامعه اسلامی کارگران تقدیم دکتر کرمی دبیر کل جامعه اسلامی کارگران کشور شد

به گزارش آناک‌پرس، جعفری معاونت پژوهش و فناوری جامعه اسلامی کارگران کشور تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با جامعه اسلامی کارگران کشور که در زمینه همکاری پژوهش‌، تحقیقات فناوری اطلاعات اموزش، آسیب شناسی صنعتی و ارتباط دانشگاه با صنعت می‌باشد را به نمایندگی دکتر جوان پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان، تقدیم دکتر کرمی دبیر کل جامعه اسلامی کارگران کشور در ساختمان مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور کرد.

دبیر کل جامعه اسلامی کارگران کشور، در حاشیه این مراسم انجام کارگاه آموزشی و به ایجاد دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد تبریز تاکید کرد و گفت: آموزش مهارت‌ها در سطوح مختلف برای اعضای جامعه‌اسلامی کارگران امری مهم و ضروری است.

در پایان جعفری معاونت پژوهش و فناوری جامعه اسلامی کارگران عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی برای حمایت از کارگران و نخبگان پیشتاز عمل کرده و برای اولین بار در ایران با رصد بیش از ۷۰۰ چالش کفش و چرم، مدرسه مهارت آموزی چرم و کفش را تاسیس نمود.

وی ادامه داد: کارگران کفش و چرم سراسر کشور می توانند بعد از ثبت‌نام از امکانات آموزشی مهارت آموزی بدون لحاظ مدرک تحصیلی استفاده کرده و در پایان دوره گواهی معتبر دریافت نمایند.

جعفری در پایان افزود: بزودی مراکز آموزشی ، پژوهشی و تحقیقات کارخانجات بعنوان رابطه دانشگاه با صنعت سازماندهی خواهند شد.