سعید مبیّن شهیر: از طرح های ترویج کتابخوانی حمایت می‌شود
سعید مبیّن شهیر: از طرح های ترویج کتابخوانی حمایت می‌شود

به گزارش آناک‌پرس، مبین شهیر اظهار داشت: از شهروندان محترم درخواست می‌کنیم طرح های پیشنهادی خود را در جهت توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی برای ما ارسال نمایند. ما باید تلاش کنیم طرح های بیشتری در حوزه ترویج کتابخوانی داشته باشیم. تبریز به عنوان شهر اولین ها باید سعی کند طرح های بدیعی را در […]

به گزارش آناک‌پرس، مبین شهیر اظهار داشت: از شهروندان محترم درخواست می‌کنیم طرح های پیشنهادی خود را در جهت توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی برای ما ارسال نمایند. ما باید تلاش کنیم طرح های بیشتری در حوزه ترویج کتابخوانی داشته باشیم. تبریز به عنوان شهر اولین ها باید سعی کند طرح های بدیعی را در حوزه ترویج مطالعه پیاده کند.

سعید مبین شهیر: ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اقناع آسان ترین و عاقلانه ترین شیوه ای است که می توان با آن مسائل اجتماعی را حل کرد.
شهروند ما باید قانع شود که برای پیشرفت جامعه راهی جز مطالعه وجود ندارد. تشویق هم مکانیسم خوبی است ولی مطالعه باید با گوشت و پوست ما عجین شود.

رئیس شورای مشورتی جوانان تبریز: شهروندان عزیز می توانند طرح های پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند. طرح هایی که قابلیت اجرایی داشته باشد حتما اجرا خواهد شد. ما برای طراحان طرح های ترویج کتابخوانی جوایزی را در نظر گرفته ایم.
مشارکت حداکثری در ایجاد طرح های بدیع با محوریت کتاب و همچنین کمک به پیشبرد آن به جرئت مهم ترین رکن توسعه فرهنگی در شهرمان است.