دیدار مسئول گروه جهادی عماریون با جمعی از نخبگان
دیدار مسئول گروه جهادی عماریون با جمعی از نخبگان

سردار دکتر محمدی مسؤل گروه جهادی عماریون در دیدار با جمعی از نخبگان گفت: اهمیت و نقش نخبگان در پیشرفت جامعه، تحقق جهش تولید در علم و توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد. وی افزود: نخبه گرایی به مفهوم فراهم آوردن زمینه لازم برای فعالیت و پیگیری مشکلات نخبگان با نگاه جهادی میسر خواهد بود. سردار […]

سردار دکتر محمدی مسؤل گروه جهادی عماریون در دیدار با جمعی از نخبگان گفت: اهمیت و نقش نخبگان در پیشرفت جامعه، تحقق جهش تولید در علم و توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد.

وی افزود: نخبه گرایی به مفهوم فراهم آوردن زمینه لازم برای فعالیت و پیگیری مشکلات نخبگان با نگاه جهادی میسر خواهد بود.

سردار محمدی ادامه داد: به منظور ارج نهادن به تلاش‌ها و فعالیت نخبگان تیم‌های نوآوران را باید در کشور توسعه دهیم وطرح‌های موثردر کسب و کار نیز باید در زیر چتر حمایتی گروه جهادی عماریون شکوفا شوند دانش و تکنولوژی مبتنی بر آن پیشرفتی در جامعه صورت نگرفته و یا در صورت رخ دادن پایدار نخواهد بود.

دکتر محمدی ضمن اشاره به ارتباط علمی بسیار نزدیک و مداوم مستعدان برتر با اساتید خبره در حوزه های مختلف علم و فناوری در قالب این طرح ها و انگیزه ایجاد شده برای حل مسائل مختلف صنعتی و فناوری کشور، یادآور شد: در صورت تداوم حمایت نخبگان و توسعه هسته ها نخبگان در رشد اقتصادی جامعه و افزایش تولید داخلی بسیار پر رنگتر خواهد شد.

در ادامه چند نفرنخبگان و محققان مطالبى در مورد دانش فنی خود در این دیدار بیان کردند ودکترمحمدی مسؤل گروه جهادی عماریون دانش فنی نوین نخبگان را بسیار خوب و لذت بخش ارزیابی کردند.

در پایان سردار دکتر محمدی ابراز داشت: طرح ها شما نخبگان از اهمیت خاص برخودار هستند و جوانان نخبه به ایران تعلق دارد و پاره تن علمی کشور هستند هیچ وقت ازحمایت این قشر شریف دریغ نخواهیم کرد واجازه نمیدهیم نخبگان دلسرد شدن را تجربه کنند، به منظور ارج نهادن به تلاش‌ها و فعالیت نخبگان تیم‌های نوآوران را بایددر کشور توسعه دهیم وطرح‌های موثردرکسب و کار نیز حتما در زیر چتر حمایتی گروه جهادی عماریون برخوردارخواهند شد.