دیدار دکتر سردار محمدی با رؤسای چندین مرکز تحقیقاتی
دیدار دکتر سردار محمدی با رؤسای چندین مرکز تحقیقاتی

دکتر سردار محمدی جداگانه‌ با رؤسا و کارشناسان مراکز تحقیقات بیوتکنولوژی،  تحقیقات نانوفناوری صنعتی ، مرکز تحقیقات رباتیک یا فناوری های نرم، مرکز تحقیقات  بیوفتونیک و مرکز تحقیقاتی مدیریت توسعه پایدار در حوزه آبریز دریاچه ارومیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد. به گزارش آناک‌پرس، از سوی دکتر سردار محمدی مسؤل گروه جهادی عماریون کشور فعالیت های […]

دکتر سردار محمدی جداگانه‌ با رؤسا و کارشناسان مراکز تحقیقات بیوتکنولوژی،  تحقیقات نانوفناوری صنعتی ، مرکز تحقیقات رباتیک یا فناوری های نرم، مرکز تحقیقات  بیوفتونیک و مرکز تحقیقاتی مدیریت توسعه پایدار در حوزه آبریز دریاچه ارومیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش آناک‌پرس، از سوی دکتر سردار محمدی مسؤل گروه جهادی عماریون کشور فعالیت های مراکز رابسیار عالی ارزیابی شد.

دکتر سردار محمدی بیان کرد: رای تحقق و به ثمره رسیدن تلاش های علمی اساتید، محققان و پژوهشگران از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و امورات مراکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی را با روحیه جهادی پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: و از حسن دقت در امور توسعه علم و دانش و مدیریت آقاى دکتر جواد پور که با روحیه جهاد مشاهده کردم وظیفه خود میدانم از طرف مجموعه جهادی عماریون قدرانی کنم به آقای مهندس جعفری تاکید می کنم ارتباط دانشگاه و صنعت را جدی دنبال کند که شکوفایی و توسعه اقتصاد و اشتغال پایدار کشور به این دو محور وابسته است.

در پایان جعفری بنیانگذار احیاگران امداد صنعت نانو از حضور دکتر سردار محمدی مسؤل گروه جهادی عماریون ودکتررسولی معاونت پژوهش و تحقیقات و فناوری ودکتر محمود زاده مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری رؤسا مراکز ها تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی استان، پر تلاش پنج ستاره درخشان تولید علم و فناوری تشکر کردند و از ارتباط دانشگاه با صنعت را مطلوب خواند اما تاکید داشت که از نقطه ایده آل استاندارد ارتباط دانشگاه با صنعت جهانی فاصله داریم، و انتظار داریم از امکانات و پتانسیل های علمی و مدیریتی اولین دانشگاه خصوصی دنیا یعنی دانشگاه آزاد اسلامی برای تولید علم و بومی سازی تکنولوژی‌های و فناوری نهایت استفاده کنیم.

وی مرکز تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی را بزرگترین دانشگاه خصوصی جهان نام برد و گفت: دانش های نهفته درمراکز تحقیقات و فناوری و صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در صف استقبال نیاز های صنعت و شکوفایی اقتصاد کشور قرارگیرد از این توفیق نهایت استفاده را باید بکار گرفته شود.