سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:  شفافیت تنها مسیر بازگشت به اعتماد عمومی و مشارکت ملی و زمینه نظارت مردم بر عملکرد دستگاه‌ها را میسر می سازد
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:  شفافیت تنها مسیر بازگشت به اعتماد عمومی و مشارکت ملی و زمینه نظارت مردم بر عملکرد دستگاه‌ها را میسر می سازد

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در مصاحبه با خبرنگار صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، با اشاره به شعار محوری دکتر محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیوستن دستگاهها، نهادها و سازمانها به پویش ملی شفافیت گفت: شفافیت تنها مسیر بازگشت به اعتماد عمومی و مشارکت ملی و زمینه […]

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در مصاحبه با خبرنگار صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، با اشاره به شعار محوری دکتر محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیوستن دستگاهها، نهادها و سازمانها به پویش ملی شفافیت گفت: شفافیت تنها مسیر بازگشت به اعتماد عمومی و مشارکت ملی و زمینه نظارت مردم بر عملکرد دستگا‌هها را فراهم می‌سازد.

به گزارش آناک‌پرس به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، دکتر حسین فتحی با تاکید بر دعوت وزیر کار برای پیوستن به پویش ملی شفافیت گفت: شفافیت فضای نقد، گفتگو و به کارگیری خرد جمعی را در اداره امور فراهم می کند وی با اشاره به آیین رونمایی از سامانه های شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ۳۲ سامانه شفافیت شامل ۱۰ سامانه ستادی، ۱۸ سامانه مربوط به شستا و ۴ سامانه در بخش‌های دیگر در این وزارتخانه راه‌اندازی شده است.