انتصاب جدید در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی
انتصاب جدید در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

با حکم مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی سرپرست روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان منصوب شد. به گزارش آناک‌پرس به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حکم حسین فتحی مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، سعید عبدحافظ به سمت سرپرست روابط […]

با حکم مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی سرپرست روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان منصوب شد.

به گزارش آناک‌پرس به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حکم حسین فتحی مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، سعید عبدحافظ به سمت سرپرست روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان منصوب شد.

پیش از این عبد حافظ ریاست خدمات اشتغال استان،ریاست امور اداری وریاست اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی کلانشهر تبریز را برعهده داشت که بر اساس سوابق درخشان ، تخصص،تعهد و تجارب ارزشمند خود از سوی مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به این سمت تخصصی منصوب شد.