اثر سعید مبیّن شهیر در جشنواره علامهدجعفری برتر شناخته شد
اثر سعید مبیّن شهیر در جشنواره علامهدجعفری برتر شناخته شد

به گزازش آناک‌پرس، در دومین جشنواره ملی تالیفات برتر اسلامی-انسانی کتاب پایان نامه اثر سعید مبیّن شهیر به عنوان اثر برتر علمی از سوی هیئت داوران انتخاب شده و تندیس جشنواره را از‌آن خود کرد. این جشنواره به همت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز تحقیقات امام علی […]

به گزازش آناک‌پرس، در دومین جشنواره ملی تالیفات برتر اسلامی-انسانی کتاب پایان نامه اثر سعید مبیّن شهیر به عنوان اثر برتر علمی از سوی هیئت داوران انتخاب شده و تندیس جشنواره را از‌آن خود کرد. این جشنواره به همت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز تحقیقات امام علی (ع) و جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود. این جشنواره تنها جشنواره معتبر در زمینه علوم انسانی- اسلامی است.