سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی معرفی شد
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی معرفی شد

به گزارش آناک‌پرس، در پی درگذشت محمد محمدپور و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی “علی پیروزمنش” به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی معرفی شد. در متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به پیروزمنش آمده است: جناب آقای علی پیروزمنش نظر به سوابق اداری و اجرایی شما، به […]

به گزارش آناک‌پرس، در پی درگذشت محمد محمدپور و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی “علی پیروزمنش” به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی معرفی شد.

در متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به پیروزمنش آمده است:

جناب آقای علی پیروزمنش


نظر به سوابق اداری و اجرایی شما، به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، منصوب می‌شوید. امید است در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، علی پیروزمنش پیش از این معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی معرفی شد