مدیرکل تعاون،کار ور فاه اجتماعی آذربایجان شرقی: شفافیت بودجه های حمایتی یکی از ضرورت های سیاست گذاری رفاه اجتماعی است/ارائه معافیت مالیاتی به سازمان های مردم نهاد در صورت ثبت اطلاعات در سامانه پایا و ساتنا امکان پذیر خواهد بود
مدیرکل تعاون،کار ور فاه اجتماعی آذربایجان شرقی: شفافیت بودجه های حمایتی یکی از ضرورت های سیاست گذاری رفاه اجتماعی است/ارائه معافیت مالیاتی به سازمان های مردم نهاد در صورت ثبت اطلاعات در سامانه پایا و ساتنا امکان پذیر خواهد بود

به گزارش آناک‌پرس، مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تشریح تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹ در قانون بودجه کشور گفت : با عنایت به دستور معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز هماهنگیهای بعمل آمده با بانک مرکزی و در اجرای جز (۱) بند (ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه، کلیه موسسات […]


به گزارش آناک‌پرس، مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تشریح تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹ در قانون بودجه کشور گفت : با عنایت به دستور معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز هماهنگیهای بعمل آمده با بانک مرکزی و در اجرای جز (۱) بند (ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه، کلیه موسسات خیریه می بایست در هنگام پرداخت های کمک یا حمایت خود از اشخاص ، صرفا از طریق سامانه پایا و ساتنا به درج کد ۲۴ رقمی در قسمت شناسه پرداخت اقدام نمایند.

حسین فتحی افزود: براساس تصویب بند ح تبصره ۱۷ قانون اساسی برای تحقق و یکپارچگی اطلاعات حمایتی دستگاهها و نهادهای حاکمیتی(دولتی و غیر دولتی ) و مردمی برداشته شده است.