نقش مهم تولید علم در دانشگاه ها و سرمایه صنعتگران در رونق صنعت و خودکفایی مالی دانشگاه
نقش مهم تولید علم در دانشگاه ها و سرمایه صنعتگران در رونق صنعت و خودکفایی مالی دانشگاه

معاونت پژوهش وفناوری جامعه اسلامی کشور گفت: تولید علم در دانشگاه ها و سرمایه صنعتگران میتوانند در رونق صنعت و خودکفایی مالی دانشگاه نقش مهمی را ایفاء کند، عامل توسعه دانشگاه های مهم دنیا به دلیل پایدار بودن در همین محور می‌باشد و ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه، مسیر ﺗﻮﺳﻌﮥ صنعتگران و اقتصاد دانشگاهاست. به گزارش […]

معاونت پژوهش وفناوری جامعه اسلامی کشور گفت: تولید علم در دانشگاه ها و سرمایه صنعتگران میتوانند در رونق صنعت و خودکفایی مالی دانشگاه نقش مهمی را ایفاء کند، عامل توسعه دانشگاه های مهم دنیا به دلیل پایدار بودن در همین محور می‌باشد و ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه، مسیر ﺗﻮﺳﻌﮥ صنعتگران و اقتصاد دانشگاهاست.

به گزارش آناک‌پرس، رئیس امداد صنعت نانو مطرح کرد: دانشگاه‌های برتر دنیا هوشیار عمل کرده و لازم میدانند که در ترویج مهارت آموزی و فناوری نوین فعالیت کنند، لذا در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی، حوزه فناوری نوین و علوم جدید را بهتر درک کرده چرا که اقتصاد کشور در حوزه‌هایی که نیاز به دانش و علم روز دارند توسعه و جهش پیدا میکند و میزبانی پنجمین جشنواره نانو دانشگاه آزاداسلامی سراسر کشور مؤید ، اهمیت و اولویت توسعه و ترویج علوم جدید در سیاست کلان دانشگاه است و کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی اطمینان دارند در توسعه و ترویج فرهنگ فناوری‌های علوم جدید پیشرو دانشگاه هاست و مردم با فناوری نانو دنیای جدید خود را جذاب‌تر تجربه خواهند کرد که باید به این نقطه اشاره داشت که گستره‌ی حوزه‌های ذکر شده در مرکز تحقیقات فناوری نانو صنعتی دانشگاه آزاداسلامی به‌سرعت در حال گسترش است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی باید حلقه وصلی برای تربیت مدیران آینده کشور باشد و به طور دائم بهبود آموزش مدیریت را با توجه به اصل لیاقت و شایستگی مدنظر قرار دهد.

مسئولیت‌پذیری امری واجب برای مدیران است

جعفری تاکید کرد: مدیران ما نباید از جانشین‌پروری بترسند، زیرا مسئولیت‌پذیری مدیران امری واجب است تا مدیران همواره به روز و برخوردار از علم روز باشند.

وی در ادامه عنوان کرد: اگر قرار است، جامعه به توسعه اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دست یابد، نیازمند این است که دانشگاه‌ها بدانند که رفتارهای سازمان های جامعه چگونه باید شکل بگیرد و در کنار آن احساس مسئولیت نیز داشته باشند، مدیران ،صنعتگران ،نمایندگان مجلس ، نمایندگان شورای اسلامی شهر را باید برند سازی شخصیتی ومدیران پروری در مسائل کلان کشور را آموزش دهند تا مدیران کشور بر مبنای آنها برای آینده کشور برنامه‌ریزی و مدیریت کنند.

تقدیر از ۳۸ نفر از نخبگان،پژوهشگران، کارمندان، کارگران دانشجویان،اساتید و اعضاء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی به مناسبت سی و هشتمین سالروز تاسیس دانشگاه آزاد

جعفری ضمن ادای احترام به تلاش‌ها و قدردانی از زحمات ریاست و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی نسبت به ثمربخشی تلاش‌ها در سال جهش تولید و دوران کرونا با به‌کارگیری رویکردی جدید ارتباط دانشگاه با صنعت، ابراز امیدواری کرد و خبر داد: بمناسبت ۲۳ آبان ماه، سی و هشتمین سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به سی و هشت نفر از نخبکان ،پژوهشگران، کارمندان، کارگران دانشجوان،اساتید و اعضاء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی لوح لیاقت وشایستگی با حضور مسئولین کشوری و استانی در مرقد ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی ره از امداد صنعت نانو دریافت خواهند کرد.

عضو کمیسیون خانه ایثارگران کشور در پایان ابراز داشت: باتلاش محققان و پژوشگران جوان و اعضاء کمیته فنی امداد صنعت نانو از چند محصولات جدید بویژه نانو ذرات پلاتین در مورد انواع سرطان ها
و نانو ذرات پلاتین جایگزین چسب پلاتینی به عنوان سیمان استخوانی رونمایی خواهد شد.