مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی عنوان کرد: بخش تعاون یکی از پایه های مهم اقتصادی کشور است
مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی عنوان کرد: بخش تعاون یکی از پایه های مهم اقتصادی کشور است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: بخش تعاون یکی از پایه های مهم اقتصادی کشور استبه گزارش آناک‌پرس، در آئین افتتاح دفتر مرکزی تعاونی اعتبار کارکنان آموزش و پروش تبریز که با حضور مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و مدیر کل آموزش و پرورش استان و مدیر عامل و هئیت […]

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: بخش تعاون یکی از پایه های مهم اقتصادی کشور است
به گزارش آناک‌پرس، در آئین افتتاح دفتر مرکزی تعاونی اعتبار کارکنان آموزش و پروش تبریز که با حضور مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و مدیر کل آموزش و پرورش استان و مدیر عامل و هئیت مدیره تعاونی اعتبار کارکنان آموزش و پروش تبریز که به صورت محدود و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد، مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار کرد: یکی از مولفه های مهم موفقیت وجود افراد سالم و دلسوز در راس هرم امور بخصوص شرکتهای تعاونی است که موجبات رونق اقتصادی و رضایت مندی جمعی را برای جامعه فراهم می کند.