پژوهشگران انجمن علمی گیاهان دارویی استان آذربایجانشرقی برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات انجمن افزودند
پژوهشگران انجمن علمی گیاهان دارویی استان آذربایجانشرقی برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات انجمن افزودند

جعفری، عضوشورای انجمن گیاهان دارویی استان گفت: نخستین جشنواره بین المللی خیام در اواخر شهریور با دریافت آثار بسیار از شرکت کنندگان داخلی و خارجی با محورهای مختلف استارت خورد بود. به گزارش آناک‌پرس، گروه پژوهشگران انجمن علمی گیاهان دارویی استان آذربایجانشرقی به سرپرستی دکترحجت اقبال درنخستین جشنواره بین المللی خیام شرکت کردند و موفق […]

جعفری، عضوشورای انجمن گیاهان دارویی استان گفت: نخستین جشنواره بین المللی خیام در اواخر شهریور با دریافت آثار بسیار از شرکت کنندگان داخلی و خارجی با محورهای مختلف استارت خورد بود.

به گزارش آناک‌پرس، گروه پژوهشگران انجمن علمی گیاهان دارویی استان آذربایجانشرقی به سرپرستی دکترحجت اقبال درنخستین جشنواره بین المللی خیام شرکت کردند و موفق به دریافت جایزه ویژه جشنواره خیام شدند و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات انجمن افزودند.

جعفری افزود: نویسندگان تالیفات برتر در زمینه های کتب، مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه به رقابت جدی پرداخته بودند. ودر نهایت باتلاش پژوهشگران انجمن گیاهان دارویی آذربایجانشرقی رتبه برتر نخستین جشنواره بین المللی تالیفات برتر علمی، جایزه ویژه خیام را بخش داروسازی محور علوم پزشکی کسب کردند.

مشاور عالی استراتژیک و تحقیقات راهبری انجمن گیاهان دارویی استان تصریح کرد: مقاله اصیل پژوهشی دکتر حجت اقبال و دکتر علی اصغر کاظم زاده رییس انجمن علمی گیاهان دارویی استان آذربایجانشرقی که در نشریه معتبر بین المللی به چاپ خواهد رسید توانست در بخش مقالات علمی توسط هیأت داوران این جشنواره بین المللی ارزیابی نهایی شده و با کسب امتیازات لازم به عنوان اثر برتر جشنواره بین المللی برگزیده شود

اعضای شورای سیاست گذاری انجمن گیاهان داروی استان این موفقیت علمی را بسیار ارزشمند دانست و بیان کرد: به محققان و پژوهشگران دکترحجت اقبال و دکتر علی اصغر کاظم زاده تبریک می‌گویم و برایشان آرزوی موفقیت دارم.