مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز:ارزش افزایی برای ذینفعان در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز:ارزش افزایی برای ذینفعان در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ارزش افزایی برای ذینفعان را در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی و از اهداف تعالی سازمانی این منطقه بر شمرد. به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، فیروز خدائی، مدیر منطقه ۸  در جلسه ای که در ارتباط به ذینفعان برگزار شد، با […]

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ارزش افزایی برای ذینفعان را در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی و از اهداف تعالی سازمانی این منطقه بر شمرد.

به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، فیروز خدائی، مدیر منطقه ۸  در جلسه ای که در ارتباط به ذینفعان برگزار شد، با بیان این مطلب، گفت: این منطقه عملیاتی با برگزاری جلسات متعدد در صدد شناسایی نیازها و انتظارات ذینفعان، اعم از درون و برون سازمانی در راستای گسترش تعهدات مسئولیت اجتماعی است.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز افزود: تمامی پرسنل این منطقه سعی بر آن دارند در چارچوب فرایندهای شرکت انتقال گاز، در جهت انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی و همچنین ارائه خدمات بهینه به ذینفعان طبق قرارداد و تحقق اهداف عالیه سازمان به نحو احسن گام بردارند.

خدائی اظهار داشت: بی شک جلب رضایت ذینفعان و اربابان رجوع، افزایش سرعت پاسخگویی، آگاهی بخشی به مخاطبان، اطلاع رسانی به موقع و مرتبط، و نحوه ارائه خدمات مطلوب و مؤثر به مردم با توجه به حفظ کرامت انسانی و گرامی شمردن جایگاه ارباب رجوع و افزایش تعهد کارکنان به سازمان، موجب رشد و بالندگی سازمان در عمل به تعهدات سازمانی است.

وی ادامه داد: برگزاری این نشست ها می تواند زمینه ارتقاء فضای تبادل تجربیات و بهره مندی از خرد جمعی در جهت بهبود عملکردها و فرآیندهای سازمانی باشد لذا ضرورت دارد به پیشنهادات و انتقادات ارزنده مشتریان اعم از همسایگان تاسیسات و خطوط لوله، پیمانکاران و ارائه دهندگان خدمات، همواره نگاه رو به بهبود داشته و طبق نقشه راه اصلاحی، گام برداریم.

گفتنی است پایان این جلسه با بررسی گزارش تحلیلی نتایج نظرسنجی از ذینفعان و هدف گذاری آتی برای ارتقاء رضایتمندی از طرفهای ذینفع همراه بود.