بازدیدمدیرکل بنیاد مسکن ومدیرکل امور روستایی استانداری استان ازطرحهای عمرانی شهرستان ملکان
بازدیدمدیرکل بنیاد مسکن ومدیرکل امور روستایی استانداری استان ازطرحهای عمرانی شهرستان ملکان

بازدیدمدیرکل بنیاد مسکن ومدیرکل امور روستایی استانداری استان ازطرحهای عمرانی شهرستان ملکان به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی، مهندس باباپور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به اتفاق مهندس کرمی مدیرکل امور روستایی استانداری استان با حضور درشهرستان ملکان از نزدیک با آقای مهندس محمدی فرماندار […]

بازدیدمدیرکل بنیاد مسکن ومدیرکل امور روستایی استانداری استان ازطرحهای عمرانی شهرستان ملکان

به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی، مهندس باباپور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به اتفاق مهندس کرمی مدیرکل امور روستایی استانداری استان با حضور درشهرستان ملکان از نزدیک با آقای مهندس محمدی فرماندار شهرستان دیدار ودرخصوص مسائل ومشکلات طرحهای عمرانی بنیاد مسکن به بحث وگفتگو پرداختند.

درابتدامهندس باباپورمدیرکل بنیاد مسکن استان گزارشی از فعالیت های بنیاد مسکن دراین شهرستان دربخش های مختلف را تشریح نمود.

وی با اشاره به اینکه،رسالت اصلی این نهاد خدمت به محرومین به ویژه درسطح روستاها می باشد ، ابراز امیدواری کرد که با همکاری های بیشتر بین این دو دستگاه بتوانیم خدمات مطلوبتری به اقشار کم درآمد جامعه ارائه دهیم.

درادامه فرماندار شهرستان ملکان فعالیت های بنیاد مسکن را متنوع وگسترده دانست وبه برخی از خدمات ارزشمند بنیاد مسکن درسطح روستاها اشاره کرد ونقش این نهاد انقلابی را درزمینه خدمت به محرومان، اقشار کم درآمد وروستائیان مهم دانست.

آقای مهندس محمدی، نهاد بنیاد مسکن را مجموعه ای موفق وپیشرو درزمینه فعالیت های عمرانی دانست ویاد آور شد که این تعامل وهماهنگی بین مجموعه فرمانداری، بنیاد مسکن،شوراها ودهیاران بیشتر شود تا بتونیم با همفکری ومشارکت مردم نیز، معضلات ومشکلات را درحد معقول حل کنیم.
درپایان مدیرکل بنیاد مسکن استان به انفاق فرماندار ومدیرکل امور روستایی استانداری استان ومدیر بنیاد مسکن شهرستان از پروژه مسکن روستا شهر ۶۹ واحدی آروق وچندین طرح هادی اجرا شده توسط بنیاد ومشارکت دهیاران از جمله آق کندقره خضر،قندهار،قره خضر،ملاسراب وقشلاق علی آباد بازدید نمودند.