مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

حقوق و مزایای کارکنان کارت بلیت مسیر تندرو بصورت قانونی توسط پیمانکار پرداخت می گردد. به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس ایمان غنی زاده مدیرعامل این شرکت در خصوص انتشار خبرهایی مبنی بر وضعیت پرداخت حقوق کارکنان کارت بلیت مسیرتندرو گفت: با برگزاری مناقصه و […]

حقوق و مزایای کارکنان کارت بلیت مسیر تندرو بصورت قانونی توسط پیمانکار پرداخت می گردد.

به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس ایمان غنی زاده مدیرعامل این شرکت در خصوص انتشار خبرهایی مبنی بر وضعیت پرداخت حقوق کارکنان کارت بلیت مسیرتندرو گفت: با برگزاری مناقصه و مزایده ، امورات مربوطه به پیمانکار جدید واگذار گردیده است و طبق صورت وضعیت های ارسالی پیمانکار و کنترل آن توسط معاونت بهره برداری شرکت واحد بعنوان ناظر قرارداد، تمامی حقوق و و مزایای کارکنان بخش کارت بلیت مسیر تندرو بصورت قانونی توسط پیمانکار پرداخت می گردد.
وی در ادامه افزود: تمامی حقوق این عزیزان بر مبنای قانون کار، بیمه، اضافه کاری و بن های مربوطه بصورت مستمر توسط پیمانکار پرداخت می گردد ضمن اینکه پاداش عیدی و پایان کار نیز در پایان هر سال پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در خاتمه با اشاره به مفاد قرارداد جدید منعقده با پیمانکار نیز گفت: در قرارداد جدید بیمه نمودن کارکنان و  بکارگیری نیرو طبق مفاد قانون کار و پرداخت تمامی حقوق و مزایای قانونی کارکنان مورد تاکید قرار گرفته و حتی بر این نکته نیز تاکید شده است که پرداخت حقوق کارکنان کارت بلیت توسط پیمانکار نباید منوط به پرداخت صورت وضعیت های و یا تاخیر در آنها باشد و در این خصوص نیز تضامین مربوطه اخذ شده است فلذا کارکنان عزیز کنترل کارت بلیت هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند.