مسئول واحد سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری منطقه ۳ :
مسئول واحد سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری منطقه ۳ :

عملیات یخاب برای تمامی درختان سطح حوزه اجرا شد. عملیات یخاب(سو دوندورما) برای از بین بردن آفات و بیماری های خاکزی و مقابله با زمستان گذرانی آفات برای تمامی درختان سطح حوزه استحفاظی منطقه، توسط واحد سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری منطقه ۳ تبریز اجرا شد به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز، طی […]

عملیات یخاب برای تمامی درختان سطح حوزه اجرا شد.

عملیات یخاب(سو دوندورما) برای از بین بردن آفات و بیماری های خاکزی و مقابله با زمستان گذرانی آفات برای تمامی درختان سطح حوزه استحفاظی منطقه، توسط واحد سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری منطقه ۳ تبریز اجرا شد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز، طی چهار روز از اول دی ماه، طرح یخاب (سو دوندورما) برای تمامی درختان موجود در سطح حوزه استحفاظی منطقه، اعم از درختان موجود در پارک ها و فضاهای سبز و معابر اجرا گردید.
رحیم اکبری، مسئول واحد سیما، منظر و فضای سبز شهری منطقه با اعلام این خبر گفت: عملیات یخاب از سلسله عملیات های طرح” گوزل تبریزیم” در شهر تبریز است که توسط واحد فضای سبز شهری منطقه همزمان با سایر مناطق شهرداری تبریز مطابق برنامه ریزی های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کلانشهر تبریز، در سطح حوزه منطقه انجام گرفت.