توسط شهرداری منطقه یک تبریز تداوم یافت :
توسط شهرداری منطقه یک تبریز تداوم یافت :

عملیات بتن ریزی پروژه کانال هدایت آبهای سطحی خیابان انقلاب ( از آپارتمانهای زهره تا میدان چائی ) به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، عملیات بتن ریزی پروژه کانال هدایت آبهای سطحی خیابان انقلاب ( از آپارتمانهای زهره تا میدان چائی ) توسط این منطقه تداوم یافت .بر اساس این گزارش اجرای […]

عملیات بتن ریزی پروژه کانال هدایت آبهای سطحی خیابان انقلاب ( از آپارتمانهای زهره تا میدان چائی )


به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، عملیات بتن ریزی پروژه کانال هدایت آبهای سطحی خیابان انقلاب ( از آپارتمانهای زهره تا میدان چائی ) توسط این منطقه تداوم یافت .
بر اساس این گزارش اجرای پروژه ۱/۵ کیلومتری کانال دفع آبهای سطحی خیابان انقلاب که در دستور کار منطقه می باشد همچنان عملیاتی شده و حدود ۵۰۰ متر از این پروژه ۵۰ میلیارد ریالی انجام و به اتمام رسیده است .
این گزارش می افزاید : در بخش دیگری از اقدامات این پروژه شاهد تداوم عملیات بتن ریزی در این محدوده می باشیم با اجرای تمهیدات زمستانی شاهد تسریع در این پروژه می باشیم .