در سال جاری صورت پذیرفت:
در سال جاری صورت پذیرفت:

استقبال چشمگیر شهروندان از دوره‌های آموزشی سلامت‌محور شهرداری منطقه ۴ تبریز مسئول فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۴ تبریز از استقبال چشمگیر شهروندان از دوره‌های آموزشی سلامت‌محور خبر داد. به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۴ تبریز، زارعان با اعلام این خبر افزود: این دوره‌های آموزشی از آغاز کرونا برپا شده و با استقبال چشمگیر […]

استقبال چشمگیر شهروندان از دوره‌های آموزشی سلامت‌محور شهرداری منطقه ۴ تبریز

مسئول فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۴ تبریز از استقبال چشمگیر شهروندان از دوره‌های آموزشی سلامت‌محور خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۴ تبریز، زارعان با اعلام این خبر افزود: این دوره‌های آموزشی از آغاز کرونا برپا شده و با استقبال چشمگیر شهروندان روبرو شده است.
وی با اشاره به اینکه این دوره‌ها برای افزایش آگاهی شهروندان برگزار می‌شود، افزود: ۱۹۴ برنامه به صورت حضوری و با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی و ۸۴۸ برنامه به صورت مجازی پیگیری شده است که در مجموع بیش از ۳۲ هزار نفر از این کلاس‌ها بهره‌مند شدند.
مسئول امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۴ تبریز به تشریح  عناوین کلاس‌ها پرداخت و گفت: مهارت‌های زندگی، ارتقای سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و تغذیه سالم از جمله دوره‌هایی است که در طول ۹ ماه تشکیل شده است.