اتمام پروژه شبکه آبیاری پایاب قلی بیگلو شهرستان خدآفرین تا انتهای سالجاری
اتمام پروژه شبکه آبیاری پایاب قلی بیگلو شهرستان خدآفرین تا انتهای سالجاری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی بر اتمام پروژه شبکه آبیاری پایاب قلی بیگلو شهرستان خدآفرین تا انتهای سالجاری تاکید نمود. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، مهندس اکبر فتحی در جلسه بررسی مشکلات بهره برداری از شبکه آبیاری پایاب ایستگاه پمپاژ قلی بیگلو شهرستان خدآفرین که با حضور مهندس […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی بر اتمام پروژه شبکه آبیاری پایاب قلی بیگلو شهرستان خدآفرین تا انتهای سالجاری تاکید نمود. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، مهندس اکبر فتحی در جلسه بررسی مشکلات بهره برداری از شبکه آبیاری پایاب ایستگاه پمپاژ قلی بیگلو شهرستان خدآفرین که با حضور مهندس سیروس صفائی فرد مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی(بانک زمین) برگزار شده بود در ارتباط با پروژه گفت: اتمام این پروژه باید سریعاً اتفاق بیفتد و با مشخص شدن بهره برداران، به بهره برداری برسد. وی افزود: طبق مصوباتی که در آخرین جلسه این پروژه تعیین شده باید فرمانداری محترم شهرستان در جریان اتمام پروژه و تعیین بهره برداران و معرفی آنها به بانک جهت دریافت تسهیلات و امضای قرارداد، قرار بگیرد. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تاکید کرد: با توجه به اینکه مالکیت این پروژه بانک زمین می باشد، در صورتی که بهره برداران به ادامه فرآیند تمکین نکنند، مالک زمین می تواند مالکیت و مدیریت پروژه را در اختیار بگیرد، چرا که سرمایه گذاری انجام شده تا مرحله بهره برداری، سرمایه دولتی بوده و نباید مورد تعرض افراد حقیقی قرار بگیرد. مهندس فتحی به مشکل دوم این پروژه پرداخت و گفت: باید قیمت تمام شده این پروژه به صورت شفاف مشخص شود و کشاورز، بهره بردار و هر حوزه مرتبط دیگری هزینه های انجام شده در پروژه را به شکل صورتحساب در اختیار داشته باشند. وی افزود: این هزینه ها شامل قیمت زمین، قیمت مصالح استفاده شده در زمین، هزینه های اجرایی و ترمیم است که باید بعد از بررسی کارشناسی شده در کارگروه مربوطه به حوزه های مربوطه اعلام شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در تشریح پروژه بعد از بهره برداری گفت: امور عشایر و تعاونی های روستایی مکلف اند به عنوان متولی امور عشایر و امور روستاها در جهت خدمت رسانی به این اقشار، از فرصت ها ، برای مجاب نمودن بهره برداران چه روستایی چه عشایر، استفاده کنند. وی در ارتباط با لیست بهره برداران گفت: تغییرات مورد نیاز در تعیین بهره برداران باید انجام شده و بعد از اصلاح به نهادهای مرتبط جهت ادامه فرآیند ارسال شود.

۹