دیدارمدیرکل ومعاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان با فرماندار ویژه شهرستان مرند
دیدارمدیرکل ومعاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان با فرماندار ویژه شهرستان مرند

به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،مهندس حافظ باباپورمدیرکل بنیاد مسکن استان به همراه مهندس خلیل پیراهنیان معاون مسکن شهری درماموریتی یکروزه به شهرستان مرند عزیمت نموده وبه اتفاق مهندس مهرداد منتی مدیر بنیاد مسکن شهرستان با حضور درفرمانداری از نزدیک با آقای داود گرشاسبی معاون استاندار […]

به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،مهندس حافظ باباپورمدیرکل بنیاد مسکن استان به همراه مهندس خلیل پیراهنیان معاون مسکن شهری درماموریتی یکروزه به شهرستان مرند عزیمت نموده وبه اتفاق مهندس مهرداد منتی مدیر بنیاد مسکن شهرستان با حضور درفرمانداری از نزدیک با آقای داود گرشاسبی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند دیدار ودرخصوص مسائل ومشکلات طرحهای عمرانی ونیمه تمام بنیاد مسکن به بحث وگفتگو پرداختند.
معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند در این دیدارضمن تقدیر از بنیاد مسکن درزمینه اجرای طرح هادی درروستاها اولویت کاری بنیاد مسکن را در درجه اول تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی و سپس بازنگری و توسعه زیرساخت های مرتبط دانست.
داود گرشاسبی موضوع ضرورت اصلاح قیمت گذاری زمین در روستاهای بزرگ با وجود متقاضیان زیاد را بسیار مهم برشمرد و گفت: با وجود تحریم های زیاد ، کمبود اعتبار و رقم محدود تخصیص اعتبارات خدمات رسانی در شهرها و روستاها بدون مشارکت مردم بهبود نخواهد یافت و مشارکت بیش از پیش مردمی در اجرای پروژه هایی مثل پروژه های بنیادمسکن بسیار ضروری است.
وی خاطر نشان کرد: وظیفه همه مسئولین بعنوان سربازان نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت بی منت و شبانه روزی به مردم عزیز است.
سپس مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان افزود: در خصوص اجرای طرحهای عمرانی درشهرستانهاونیز تامین مسکن متقاضیان در سراسر استان سعی داریم با رعایت دستورالعمل ها و قوانین به روش های مختلف نیاز متقاضیان جهت احداث منزل مسکونی رادرشهرها وروستاها بااستفاده ازوام کم بهره روستایی بر طرف کنیم تا دغدغه های مردم در این زمینه درروستاها وبویژه درزمینه شروع طرح اقدام ملی مسکن درشهرستانها به حداقل برسد.
حافظ باباپورادامه داد:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی طرحهای توسعه روستایی به خصوص با تهیه واجرای طرحهای هادی روستایی نقش بسزایی درامرتوسعه همه جانبه روستاهاداشته است، درهمین راستا توانسته ازاین طریق گامهای موثری را درجهت بهبودوضعیت کلان جامعه روستایی همراه با بسترسازی مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بردارد و درنهایت موجبات نگه داشت جمعیت و مهاجرت معکوس روستائیان راایفانماید.
وی اظهارکرد: تاکنون خدمات ارزشمندی در روستاهای این شهرستان به ویژه در زمینه اجرای طرح های هادی، مقاوم سازی مسکن روستایی و صدور سند مالکیت روستایی صورت گرفتهکه برای افزایش این خدمات باید فرمانداری، دهیاری و سایر دستگاه های مرتبط تعامل ویژه ای با بنیاد مسکن داشته باشند