جلسه کمیته جذب حداکثری دانشجوی مهارتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد
جلسه کمیته جذب حداکثری دانشجوی مهارتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کمیته جذب حداکثری دانشجوی مهارتی و نحوه تبلیغات پذیرش دوره بهمن ماه ۱۳۹۹ با حضور دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و تعدادی از روسای مراکز آموزشی صبح روز دوشنبه مورخ ۱۵ دی ۹۹ در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد.  دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان؛ در ابتدای جلسه به […]

جلسه کمیته جذب حداکثری دانشجوی مهارتی و نحوه تبلیغات پذیرش دوره بهمن ماه ۱۳۹۹ با حضور دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و تعدادی از روسای مراکز آموزشی صبح روز دوشنبه مورخ ۱۵ دی ۹۹ در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد.

 دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان؛ در ابتدای جلسه به تبیین اهداف برگزاری جلسه پرداخت.

وی با  بیان اینکه تبلیغات پذیرش دانشجو باید در راستای اهداف والای دانشگاه باشد گفت: مراکز آموزشی در امر تبلیغات باید به موضوع شغل محوری بودن رشته ها تاکید ویژه داشته باشند.

قالیچی ضمن تاکید بر انجام صحیح و درست تبلیغات پذیرش دانشجو گفت: انتظار می رود مراکز آموزشی در تبلیغات و معرفی دانشگاه به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده اقدام نمایند.

در ادامه جلسه هر یک از اعضای حاضر نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه تبلیغات بیان نمودند در پایان با توجه به موارد و مباحث مطرح شده، راه کارهای تبلیغاتی کوتاه مدت بیان و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.