مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز؛
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز؛

فضاسازی و تبلیغات محیطی منطقه۳ در بین مناطق ۱۰ گانه را مثبت ارزیابی کرد مدیر کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کلانشهر تبریز با ارسال نامه ای، عملکرد شهرداری منطقه ۳ در بین مناطق ۱۰ گانه در فضاسازی و تبلیغات محیطی مناسبتهای اخیر مذهبی و ملی را مثبت اریابی کرده و از همراهی و هماهنگی […]

فضاسازی و تبلیغات محیطی منطقه۳ در بین مناطق ۱۰ گانه را مثبت ارزیابی کرد

مدیر کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کلانشهر تبریز با ارسال نامه ای، عملکرد شهرداری منطقه ۳ در بین مناطق ۱۰ گانه در فضاسازی و تبلیغات محیطی مناسبتهای اخیر مذهبی و ملی را مثبت اریابی کرده و از همراهی و هماهنگی موثر منطقه با شهرداری مرکز تقدیر کرد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کلانشهر تبریز سعید حاجی زاده با ارسال نامه ای به شهردار منطقه داوود طالب نژاد، از عملکرد مطلوب و موثر واحد ارتباطات منطقه در فضاسازی و تبلیغات محیطی مناسبتهای اخیر مذهبی و ملی تقدیر کرد.
حاجی زاده در این نامه فعالیت واحد ارتباطات منطقه را همراه و هماهنگ با برنامه ریزی های امورارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز ذکر کرد و عملکرد منطقه را بر اساس ارزیابی های کارشناسان مرکز، مثبت و قابل تقدیر دانست.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز، از حمایت های داوود طالب نژاد شهردار منطقه سپاسگزاری خویش را اعلام نموده و خواهان تقدیر از مدیر واحد امورارتباطات منطقه مسعود پناهی و همکاران وی شده است.