در بسیاری مواقع توافق در املاک ریزدانه با وجود مغازه های متعدد دارای ۶ مالک و ۲۰ نفر وراث بوده که این امر پیچیدگی توافقات را تشدید می کند .
در بسیاری مواقع توافق در املاک ریزدانه با وجود مغازه های متعدد دارای ۶ مالک و ۲۰ نفر وراث بوده که این امر پیچیدگی توافقات را تشدید می کند .

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، مهندس اکبر پورخردمند شهردار منطقه یک در جریان تملک و تخریب چند واحد تجاری در طرح مسیر گشائی خیابان ملازینال از پیچیدگی توافقات با وجود مغازه های متعدد دارای ۶ مالک و ۲۰ نفر وراث در این مسیر خبر داد .بر اساس این گزارش مهندس پورخردمند […]

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، مهندس اکبر پورخردمند شهردار منطقه یک در جریان تملک و تخریب چند واحد تجاری در طرح مسیر گشائی خیابان ملازینال از پیچیدگی توافقات با وجود مغازه های متعدد دارای ۶ مالک و ۲۰ نفر وراث در این مسیر خبر داد .
بر اساس این گزارش مهندس پورخردمند ضمن حضور در مسیر خیابان ملازینال و گفتگو به مالکین که ملکهایشان در مسیر واقع شده بیان داشت : با توجه به قرار گیری املاک ریزدانه در بسیاری مواقع در یک ملک با وجود مغازه های متعدد گاهاً با ۵ یا ۶ مالک و حدود ۲۰ نفر وراث صورت می گیرد که این امر پیچیدگی مذاکرات و توافقات در این مسیر را تشدید می نماید .
وی گفت : با توجه به این امر واحد املاک با استقرار در محل و مذاکرۀ ساعتها با مالکین سعی در تسریع مسیرگشائی داشته و بنده نیز در بسیاری مواقع در محل حضور داشته و در جهت توافق برای آزادسازی این خیابان با مالکین محترم مذاکره و این امر موجب گشته چندین واحد مسکونی و تجاری که سالها بلاتکلیف بودند تملک و تخریب گردد.
شایان ذکر است هم اکنون توافقات بار دیگر مالکین در جریان بوده و اجرای طرح دارای پیشرفت قابل توجهی می باشد.