افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان
افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان خبرداد. معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره […]

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان خبرداد.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان خبرداد.
به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، محمدرضا کیان، معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل با بیان این خبر افزود: در این مرکز دوره های مهارتی مورد نیاز دانشجویان با نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار خواهد شد و دانشجویان می توانند با استفاده از این دوره ها، سطح مهارت و توانمندی خود را ارتقا داده و در صورت قبولی در آزمون پایان دوره، گواهینامه مهارتی کسب نمایند.
معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه استانی، اهداف این مرکز را توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی در واحدها و پردیس های دانشگاهی زیرمجموعه در راستای برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه­ای- فراهم­سازی بسترهای اشتغال مولد دانش­آموختگان رشته­های مختلف دانشگاهی، استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریت­ها و تکالیف سازمانی برشمرد و با تشریح دستورالعمل تاسیس آن مرکز، از مدیریت این مرکزتوسط اعضای شورای راهبری خبر داد.
گفتنی است بر اساس دستورالعمل مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان، شورای راهبری مرکز، به عنوان رکن هدایت گر و تصمیم گیر، متشکل از اعضاء زیر می باشد:
نماینده اداره کل(رئیس مرکز شهرستان) به عنوان رئیس شورا،نماینده دانشگاه، نماینده کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان، نماینده انجمن صنفی دفاترمشاوره شغلی وکاریابی های غیر دولتی استان،نماینده شورای صنفی دانشجویان یا تشکل های دانشجویی دانشگاه، مدیراجرایی مرکز به عنوان دبیر شورا