مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:اجرای طرح آموزش کودکان جا مانده از تحصیل درآذربایجان شرقی
مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:اجرای طرح آموزش کودکان جا مانده از تحصیل درآذربایجان شرقی

مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از اجرای طرح آموزش کودکان جامانده از تحصیل در آذربایجان شرقی خبر داد.به گزارش نسیم تبریز به نقل ازروابط عمومی اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی آذربایجان شرقی،حسین فتحی در نشست تخصصی با معاونت نهضت سواد آموزی استان پیرامون عملیاتی کردن این طرح اظهار کرد: طرح […]

مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از اجرای طرح آموزش کودکان جامانده از تحصیل در آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش نسیم تبریز به نقل ازروابط عمومی اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی آذربایجان شرقی،حسین فتحی در نشست تخصصی با معاونت نهضت سواد آموزی استان پیرامون عملیاتی کردن این طرح اظهار کرد: طرح آموزش کودکان جا مانده از تحصیل با هدف تسهیل در ایجاد هدفمند فرصت دوم آموزش برای کودکان در معرض آسیب (کودکان کار بازمانده از تحصیل)۱۰ سال به بالا و خانواده های آنها در استان با همکاری نهضت سواد آموزی اجرا می گردد.
وی با تشریح تفاهم نامه فیمابین معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور افزود: این تفاهم نامه در راستای آموزش کودکان بازمانده از تحصیل شامل ۳گروه کودکان بازمانده از تحصیل فقیر و بیمار،کودکان بازمانده از تحصیل معلول جسمی آموزش پذیر و کودکان کار خیابانی ایرانی و غیر ایرانی منعقد گردیده است