مرمت تیرهای روشنایی پل پیشقدم توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز
مرمت تیرهای روشنایی پل پیشقدم توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز

توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز تیرهای روشنائی پل روگذر پیشقدم، مرمت و جاگذاری مجدد شد. به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۲ تبریز، از سوی نواحی سه گانه معاونت خدمات شهری منطقه به منظور حفظ امنیت ترددی شهروندان از روی پل روگذر پیشقدم، ۴ تیر روشنایی این پل، مرمت و جاگذاری مجدد شد.با توجه به […]

توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز تیرهای روشنائی پل روگذر پیشقدم، مرمت و جاگذاری مجدد شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۲ تبریز، از سوی نواحی سه گانه معاونت خدمات شهری منطقه به منظور حفظ امنیت ترددی شهروندان از روی پل روگذر پیشقدم، ۴ تیر روشنایی این پل، مرمت و جاگذاری مجدد شد.
با توجه به قرار گرفتن پل روگذر پیشقدم در کمربندی میانی به عنوان مرکزی ترین مسیر عبوری شهروندان، کارگران نواحی سه گانه خدمات شهری منطقه ۲ برای حفظ امنیت عبوری و تردد بدون حادثه شهروندان از آن، اقدام به تعمیر و جاگذاری مجدد ۴ تیر چراغ روی پل کرده و مشکل روشنائی این روگذر را برطرف کردند.