رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی: لزوم تجهیز تاسیسات برق به سیستم های به روز برای پیشگیری از سرقت
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی: لزوم تجهیز تاسیسات برق به سیستم های به روز برای پیشگیری از سرقت

به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی در نشست بررسی موضوع سرقت تاسیسات و تجهیزات برق با بیان اینکه باید اطلس جامعی از مناطق وقوع سرقت در حوزه های قضایی مختلف تدوین و ابلاغ شود، اظهار داشت: با تدوین اطلس کامل ضمن شناسایی و احصاء علل […]

به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی در نشست بررسی موضوع سرقت تاسیسات و تجهیزات برق با بیان اینکه باید اطلس جامعی از مناطق وقوع سرقت در حوزه های قضایی مختلف تدوین و ابلاغ شود، اظهار داشت: با تدوین اطلس کامل ضمن شناسایی و احصاء علل و روش های سرقت تاسیسات و تجهیزات برق راهکارهای مناسب برای پیشگیری ارائه شود.
وی با تاکید بر لزوم برقرری گشت های مشترک با همکاری تمام دستگاه ها و بهره مندی از ظرفیت گشت رضویون بسیج، ادامه داد: با توجه به اینکه  سرقت تاسیسات برق یک موضوع تخصصی بوده و فرد بدون آشنایی با سیستم های برق نمی تواند اقدام به سرقت کند باید راهکارهای لازم برای مقابله با این مساله تعیین شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: افراد یا شرکت هایی که به منظور نگهداری تجهیزات و تاسیسات برق انتخاب می شوند باید دارای صلاحیت های لازم باشند، در ای خصوص باید سوابق پیمانکاران و سیم بانان از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری شود.
وی در ادامه با تاکید بر تولید اطلاع رسای و آگاهی بخشی از طریق رسانه ها به منظور پیشگیری، خاطرنشان کرد: تجهیزات و تاسیسات برق استان باید به سیستم های به روز مجهز شوند که در این رابطه نصب سیستم های هشداردهنده برای پیشگیری از سرقت ها موثر بوده و ضرورت دارد.