توسط شهرداری منطقه یک تبریز آغاز شد :
توسط شهرداری منطقه یک تبریز آغاز شد :

عملیات قالب بندی قرنیزهای عرشه مربوط به پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به طرف میدان شهید فهمیده به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، عملیات قالب بندی قرنیزهای  عرشه مربوط به پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به طرف میدان شهید فهمیده توسط شهرداری منطقه یک تبریز آغاز شد .بر اساس […]

عملیات قالب بندی قرنیزهای عرشه مربوط به پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به طرف میدان شهید فهمیده

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، عملیات قالب بندی قرنیزهای  عرشه مربوط به پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به طرف میدان شهید فهمیده توسط شهرداری منطقه یک تبریز آغاز شد .
بر اساس این گزارش ، در تداوم اجرای پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به طرف میدان شهید فهمیده و آماده سازی عرشه برای بتن ریزی ، اکیپ های عمرانی منطقه اقدام به آغاز عملیات قالب بندی قرنیزهای عرشه پل نموده اند .
شایان ذکر است این پروژه با اجرای تمهیدات لازم در فصل زمستان همچنان با سرعت و دقت تداوم داشته و طبق زمانبندی انجام می یابد .