شهردار منطقه ۳ تبریز:
شهردار منطقه ۳ تبریز:

پارک سفیرامید امسال به بهره‌برداری می‌رسد پارک در حال احداث سفیرامید شهرک طالقانی واقع در قطعه زمین مشهور به منبع آب در شهرک طالقانی، در زمینی قریب به ۱۲ هزار مترمربع مساحت، تا پایان امسال با پایان عملیات‌های عمرانی، به بهره‌برداری می‌رسد. به گزارش‌ امور‌ ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز، داوود طالب نژاد شهردار منطقه […]

پارک سفیرامید امسال به بهره‌برداری می‌رسد

پارک در حال احداث سفیرامید شهرک طالقانی واقع در قطعه زمین مشهور به منبع آب در شهرک طالقانی، در زمینی قریب به ۱۲ هزار مترمربع مساحت، تا پایان امسال با پایان عملیات‌های عمرانی، به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش‌ امور‌ ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز، داوود طالب نژاد شهردار منطقه خبر از اتمام عملیات های عمرانی احداث پارک سفیرامید تا پایان امسال داد و گفت: این پارک ۱۱ هزار و ۸۰۰ مترمربعی در زمین مشهور به منبع آب شهرک طالقانی، به عنوان یک پارک محله ای برای استفاده شهروندان این محدوده احداث می شود.