کشاورزان با سواد در اولویت دریافت خدمات جهاد کشاورزی خواهند بود
کشاورزان با سواد در اولویت دریافت خدمات جهاد کشاورزی خواهند بود

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کشاورزان با سواد در اولویت دریافت خدمات جهاد کشاورزی خواهند بود . به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس اکبر فتحی در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی استان در محل سالن جلسات استانداری با تشریح ساختار وزارت جهاد کشاورزی گفت: این ساختار بیشتر آموزشی و ترویجی بوده و […]

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کشاورزان با سواد در اولویت دریافت خدمات جهاد کشاورزی خواهند بود . به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس اکبر فتحی در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی استان در محل سالن جلسات استانداری با تشریح ساختار وزارت جهاد کشاورزی گفت: این ساختار بیشتر آموزشی و ترویجی بوده و اگر اقدامات اجرایی به دنبال آن آمده است صرفاً به خاطر ترغیب کشاورزان برای مسائل آموزشی بوده است. وی با بیان اینکه آموزش ها زمانی می تواند مؤثر واقع شود که آموزش پذیر با سواد بوده و برای یادگیری دانش جدید رغبت داشته باشد تاکید کرد: اولویت ما در بخش آموزش در اختیار قراردادن تمامی امکانات و فرصت ها به دستگاهی است که افراد را باسواد می کند و همواره قدردان زحمات دستگاه متبوع خواهیم بود و در راستای ارتقای ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی با هر دستگاهی آماده همکاری خواهیم بود. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به سامانه پهنه بندی اشاره کرد و گفت: می توان در جهت آموزش کشاورزان یک دسترسی به دستگاه مرتبط ایجاد کرد و اطلاعات مربوط به نحوه آموزش را در آنجا بارگذاری کرد و آموزش دهندگان با استفاده از اطلاعات سامانه، به آموزش کشاورزان بپردازند. وی به اولویت ارائه خدمات به کشاورزان با سواد و آموزش دیده اشاره کرد و گفت: برای ترغیب کشاورزان به امر آموزش می توان خدمات را اولویت بندی کرد و برای کشاورزان با سواد خدمات ارزنده ای ارائه داد، اما هرگز امکان محرومیت از ارائه خدمات برای قشر زحمتکش کشاورزان امکان پذیر نخواهد بود. معاون سواد آموزی استان نیز با تاکید بر ضرورت مشارکت همگانی برای ریشه کنی این معضل اجتماعی گفت: رشد باسوادی استان از ۳۶ درصد اوایل انقلاب در سرشماری سال ۹۵ به ۹۵٫۶ درصد رسیده است. اسفندیارصادقی گفت: نهضت سواد آموزی یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.