راه اندازی طرح تراش سنگ های قیمتی با تسهیلات اشتغال کمیته امداد
راه اندازی طرح تراش سنگ های قیمتی با تسهیلات اشتغال کمیته امداد

بانوی کارآفرین اهری که تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی بوده، با تسهیلات اعطایی این نهاد حمایتی طرح شغلی تراش سنگ های قیمتی راه اندازی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، خانم حاجانی بانوی کارآفرین از شهرستان اهر می باشد که در دی ماه سال ۹۸ به کمیته امداد مراجعه کرد و تقاضای […]

بانوی کارآفرین اهری که تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی بوده، با تسهیلات اعطایی این نهاد حمایتی طرح شغلی تراش سنگ های قیمتی راه اندازی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، خانم حاجانی بانوی کارآفرین از شهرستان اهر می باشد که در دی ماه سال ۹۸ به کمیته امداد مراجعه کرد و تقاضای وام اشتغال نمود.او با توجه به اینکه مهارتی در زمینه سنگ های قیمتی داشت و  چندین سال نیز در این عرصه کار کرده بود پس از دریافت ۲۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال، به طور حرفه ای کارش را شروع کرد و با دایر کردن کارگاهی برای خود در منزل مبادرت به قبول سفارشات مشتریان نمود.وی در مورد خود می گوید: سال ۶۲ در شهرستان اهر و در یک خانواده محروم متولد شدم و از سال ۹۳ خانواده زیر چتر حمایتی کمیته امداد این شهرستان قرار گرفتند.او تا مقطع دیپلم درس خوانده و بلافاصله بعد از اخذ این مدرک وارد بازار کار شده است. او با یادگیری تراش سنگ های قیمتی برای انگشترهای سفارشی مشتریان نگین انگشتری می سازد.این بانوی کارآفرین طی یک سال اخیر و بعد از دریافت وام اشتغال از کمیته امداد اکنون به درآمدزایی رسیده است و در منزل خود سفارش مشتریان را قبول می کند.او از کمیته امداد به خاطر حمایت هایش از طرح شغلی او و پرداخت وام تشکر می کند و می گوید: درآمد پایدار و داشتن شغل و مهارت با کمک کمیته امداد حاصل شده است.