همکاری مشترک شرکت گاز و برق در پایش مصارف ادارات و سازمان های دولتی استان آذربایجان شرقی
همکاری مشترک شرکت گاز و برق در پایش مصارف ادارات و سازمان های دولتی استان آذربایجان شرقی

شرکت های گاز و توزیع برق استان آذربایجان شرقی در اقدامی مشترک، نحوه رعایت الگوی مصرف انرژی را در ادارات و سازمان های دولتی پایش نمودند. به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، سخنگوی این شرکت با اعلام این خبر گفت: کارشناسان انرژی شرکت های گاز و توزیع […]

شرکت های گاز و توزیع برق استان آذربایجان شرقی در اقدامی مشترک، نحوه رعایت الگوی مصرف انرژی را در ادارات و سازمان های دولتی پایش نمودند.

به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، سخنگوی این شرکت با اعلام این خبر گفت: کارشناسان انرژی شرکت های گاز و توزیع برق، با برنامه ریزی های قبلی و تدوین چک لیست های منسجم ارزیابی، نحوه مدیریت انرژی در ساختمان های اداری را بررسی و راهکارهای بهینه سازی مصرف را ارائه نمودند.
غلامرضا قنبری افزود: این اقدام با هدف فرهنگ سازی و مدیریت مصرف حامل های انرژی در فصول سرد سال و سنجش و تطبیق میزان انطباق رعایت الگوی مصرف در سازمان ها، ارگان ها و ادارات دولتی اجرایی گردیده است.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان تصریح نمود: در این اقدام مهم فرهنگی، با توجه به ارائه بازخورد به ادارات و ارائه مشاوره های کارشناسی، علاوه بر استقبال سازمان ها و ادارات، زمینه کاهش مصرف گاز و صرفه جویی در بکارگیری این نعمت الهی فراهم گردیده است.