مدیرکل پست استان آذربایجان شرقی درجلسه ارزیابی شهرستانهای شمالی استان :رعایت و التزام عملی به استانداردها ، رضایت مشتری را در پی خواهد داشت
مدیرکل پست استان آذربایجان شرقی درجلسه ارزیابی شهرستانهای شمالی استان :رعایت و التزام عملی به استانداردها ، رضایت مشتری را در پی خواهد داشت

جلسه ارزیابی عملکرد ۹ ماهه شهرستان‌های شمالی استان به ریاست پوربزرگ مدیرکل پست استان آذربایجان شرقی برگزار شد. به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی اداره کل پست استان آذربایجان شرقی ، جلسه ارزیابی عملکرد ۹ ماهه شهرستان‌های شمالی استان به ریاست پوربزرگ مدیرکل پست استان آذربایجان شرقی برگزار شد در این جلسه […]

جلسه ارزیابی عملکرد ۹ ماهه شهرستان‌های شمالی استان به ریاست پوربزرگ مدیرکل پست استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش نسیم تبریز به نقل از روابط عمومی اداره کل پست استان آذربایجان شرقی ، جلسه ارزیابی عملکرد ۹ ماهه شهرستان‌های شمالی استان به ریاست پوربزرگ مدیرکل پست استان آذربایجان شرقی برگزار شد

در این جلسه ارزیابی شاخص های درآمد هزینه بازاریابی کیفیت و توزیع شهرستان‌های جلفا ، مرند و شبستر در دستور کار قرار داشت .

مدیرکل پست استان آذربایجان شرقی  بر رصد دقیق و روزانه ورود و خروج پست به شهرستانها در برنامه ریزی و قالب بندی بر مبنای استانداردهای ابلاغی تاکید نموده و افزود با رصد روزانه و موازنه روزانه مرسولات وارد و توزیع شده می توان تحلیل مناسب و کارشناسی شده‌ای بر عملکرد هر واحد داشت.

پوربزرگ رعایت استاندارد ۶۰ دقیقه‌ای آماده سازی و تجزیه از زمان ورود پست تا خروج اولین نامه رسان شهرستان به عنوان برگ برنده توزیع شهرستان یادکرده و از تمامی روسا خواست ملزم به رعایت استانداردهای ابلاغی باشند.

بصیری رئیس گروه برنامه ریزی و تحقیق و توسعه پست استان زمان ارائه آمار و گزارش عملکرد ۹ ماهه شهرستان های استان در ضرورت استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های ود در استان جهت کسب پیش‌بینی‌های ۲ ماهه باقی مانده از سال تاکید کرد.

در این جلسه اسدی مسئول دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی اداره کل پست استان با اشاره به بیمه مرسولات پستی و بیمه های عمومی ضرورت تذکر متصدیان واحد قبول در خصوص بیمه کردن محصولات و یا پر کردن فرم انصراف از بیمه خصوصاً در پست های خارجه تاکید نمود.

حسن پور مسئول بازاریابی شهرستان های تابعه استان نیز با تقدیر از حرکت های رو به رشد ادارات پست شهرستانهای مذکور بر استفاده از ظرفیت های دفاتر پستی بخش خصوصی و همچنین شناسایی بازارهای جدید جهت پر کردن خلا ترافیکی شهرستان ها خصوصاً در ایام باقی مانده از سال تاکید کرد.

زینالوند رابط کیفی توزیع استان مدیریت کیفیت توزیع و همچنین شناسایی نقاط ضعف و عوامل ایجادکننده تهدیدات این واحد تاکید داشته و افزود آموزش مداوم نامه‌رسان آن به صورت کارگاهی می تواند آگاهی و شناخت نامه‌رسان آن را از نقاط ضعف خود بیشتر کند.

هریسی رابط کیفیت حوزه تجزیه و مبادلات پست استان نیز با تاکید بر رعایت استانداردهای پیک های مبادله ای درون استانی و همچنین استانداردهای خروج نامه رسانان بر رصد روزانه این استانداردها تاکید داشت.

تسویه حساب های روزانه خریدهای اینترنتی و راستی آزمایی مرسولات خصوصا محصولات رایتل و یوسیم و محصولات دارای بار مالی و همچنین کنترل مقاصد غیر صحیح که موجب از دست رفتن امتیاز کیفی می گردد از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح نمود.

عملکرد ۹ ماهه شهرستان جلفا

🔹اداره پست شهرستان جلفا با ۱۱ نفر پرسنل و ترافیک وارده ۸۵۰۰۰ فقره و ترافیک صادره ۱۵۰ هزار فقره با رشد منفی ۱۰ درصدی مواجه بوده و ۸۱ درصد از پیش‌بینی ترافیک خود را محقق نموده است.

🔹شهرستان جلفا با ۲۰۰ درصد رشد درآمدی در ۹ ماهه سال ۹۹ و کسب ضریب تعادل ۱۷۰ و تحقق ۱۶۹ پیش بینی درآمد رتبه اول استانی را به خود اختصاص داده است.

🔹شهرستان جلفا با۹۹.۱۵ درصد توزیع موفق و ۹۶.۸۷ توزیع به موقع رتبه ۷ جدول ارزیابی توزیع استان را کسب کرده است.

🔹 در ارزیابی شاخص کیفیت شهرستان جلفا با کسب میانگین تجمعی ۹۴.۵ رتبه ۱۴ استان را کسب نموده است.

عملکرد ۹ ماهه شهرستان مرند

🔹اداره پست شهرستان مرند با ۲۱ نفر پرسنل و ترافیک وارده ۱۷۱ هزار فقره و ترافیک صادره ۱۵۲ هزار فقره با رشد منفی ۶۱ درصدی مواجه بوده و با ۳۸ درصد پیش بینی ترافیکی خود را محقق نموده است

🔹شهرستان مرند با ۴۴% رشد درآمدی و ۹۲.۰۷ درصد تحقق درآمد ای در ۹ ماهه سال ۹۹ توانسته است ضریب تعادل معادل ۱۰۰ را از آن خود نمایدودر رتبه چهارم استان قرار گیرد.

🔹شهرستان مرند با ۹۶درصد توزیع به موقع و ۹۸.۹۱درصد توزیع موفق رتبه ۱۳ استانی را در شاخص توزیع به خود اختصاص داده است

🔹در ارزیابی شاخص کیفیت شهرستان‌مرند با کسب میانگین ۹۵.۵۹ توانست رتبه ۱۱ استان را کسب نماید.

عملکرد ۹ ماهه شهرستان شبستر

🔹اداره پست شهرستان شبستر با ۱۲ نفر پرسنل و ترافیک وارده ۱۱۵ هزار فقره و ترافیک صادره ۱۱۰۰۰۰ فقره و با درصد رشد ترافیک منفی ۴۸ درصد توانسته است ۴۹ درصد پیش‌بینی ترافیکی خود را محقق نماید.

🔹شهرستان شبستر با رشد ۴۴ درصدی در درآمد و با ضریب تعادل ۱۱۶.۵ توانسته است رتبه سوم استان را از آن خود نماید.

🔹شهرستان شبستر با ۹۸.۷۷ درصد  توزیع موفق و همچنین ۹۵.۹۷ درصد توزیع به موقع رتبه دهم استانی را از آن خود نموده است.

🔹در ارزیابی شاخص کیفیت شهرستان مرند با کسب میانگین ۹۳.۱۱ توانسته در رتبه ۱۶ استان قرار گیرد.